WTO

WTO วินิจฉัย จีนห้ามจำกัดการส่งออกแร่โลหะหายาก

By: lew on Thu, 2014-03-27 18:21

ปัญหาแร่โลหะหายาก (rare earth metal) เป็นปัญหาสำคัญของวงการคอมพิวเตอร์ทั่วโลก จากการที่แหล่งผลิตแร่เหล่านี้มีไม่กี่ประเทศ เช่น จีน และออสเตรเลีย รวมถึงพื้นที่ขัดแย้งในแอฟริกา แต่ในปี 2012 จีนก็ประกาศลดโควต้าส่งออกแร่เหล่านี้ทำให้ราคาในตลาดโลกยิ่งพุ่งสูงขึ้น

แร่โลหะหายากเหล่านี้มี 17 ชนิด แม้จะได้ชื่อว่าเป็นธาตุหายากแต่ปริมาณในโลกก็ไม่น้อยกว่าธาตุอื่นๆ ที่เราใช้งานกันโดยทั่วไปนัก เหตุที่มันได้ชื่อว่าธาตุหายากเป็นเพราะแร่เหล่านี้กระจุกตัวตามจุดต่างๆ ของโลกโดยไม่กระจายออกไป ทำให้บางประเทศควบคุมปริมาณแร่เหล่านี้ได้

Pirates of the Caribbean! WTO อนุญาตให้แอนติกัวละเมิดลิขสิทธิ์สหรัฐเป็นมาตรการโต้ตอบ

By: chayaninw on Thu, 2013-01-31 13:17

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้อนุญาตให้ประเทศแอนติกัวและบาร์บูดา ประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา เป็นมาตรการตอบโต้จากการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีโดยการแบนผู้ให้บริการการพนันจากต่างประเทศ

ข้อพิพาทระหว่างแอนติกัวและบาร์บูดา กับสหรัฐ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2003 โดยแอนติกัวและบาร์บูดาได้ร้องเรียนกับองค์การการค้าโลกว่า กฎหมายของสหรัฐที่ห้ามบริการการพนันจากต่างประเทศนั้น ขัดต่อข้อผูกพันของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งในปี 2005 คณะผู้พิจารณาของ WTO ก็ได้ตัดสินว่า กฎหมายสหรัฐที่อนุญาตให้มีการพนันการแข่งม้าจากผู้ให้บริการในประเทศเท่านั้น เป็นการผิดข้อตกลงที่สหรัฐได้ให้ไว้

หลังจากที่สหรัฐไม่มีการแก้ไขกฎหมายในเวลาที่กำหนด ในปี 2007 องค์การการค้าโลกก็ได้กำหนดมาตรการโต้ตอบ โดยให้แอนติกัวและบาร์บูดาสามารถระงับข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) ที่มีต่อสหรัฐอเมริกา ในมูลค่าไม่เกินปีละ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าที่ขอไป 3.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2013 รัฐบาลแอนติกัวก็ประกาศว่า หลังจากที่ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นเมื่อปี 2007 และพยายามเจรจากับรัฐบาลสหรัฐหลังจากนั้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็ได้รับอนุญาตจาก WTO ให้ดำเนินการระงับข้อผูกพันด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสหรัฐได้

เว็บไซต์ข่าวหลายแห่ง (รวมถึง TorrentFreak) รายงานในลักษณะว่า แอนติกัวจะเปิดเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดบรรดาสินค้าลิขสิทธิ์ของสหรัฐ (แบบเสียเงิน แต่ไม่ต้องแบ่งให้เจ้าของ)

แม้ว่า WTO จะไม่ได้มีอำนาจบังคับให้รัฐสมาชิกทำตามคำตัดสินตรงๆ แต่กฎของ WTO อนุญาตให้รัฐบาลสามารถออกมาตรการกีดกันทางการค้าตอบโต้ (จากที่ปรกติขัดต่อกฎการค้าเสรี) เป็นเหมือนการเรียกค่าเสียหายจากคู่พิพาท ซึ่งปรกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของอนุญาตให้ขึ้นกำแพงภาษีกีดกันได้ แต่ในกรณีนี้ เนื่องด้วยประเทศนั้นเล็กมาก ทำให้คำตัดสินเลือกที่จะอนุญาตมาตรการตอบโต้แบบอื่นที่สามารถต่อรองกับสหรัฐได้

รัฐบาลแอนติกัวและบาร์บูดาอ้างว่า กฎหมายกีดกันของสหรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแอนติกัวและบาร์บูดาอย่างรุนแรง โดยจากที่เคยมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้กว่า 4,000 คน (จากประชากร 80,000 คน) ก็ลดเหลือเพียง 500 คนเท่านั้น

ที่มา - Reuters, Ars Technica, Government of Antigua and Barbuda, WTO

EU ยื่น WTO ขอใช้มาตรการตอบโต้ จากกรณีโบอิง-แอร์บัส

By: chayaninw on Mon, 2012-10-01 15:20

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ร้องขอใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเป็นการโต้กลับสหรัฐอเมริกา เป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากกรณีที่สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทโบอิงขัดต่อกฎของ WTO

ความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรปในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างบริษัทอากาศยาน โบอิง ของสหรัฐอเมริกา และแอร์บัส ของสหภาพยุโรป ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2004 โดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่า รัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งมีการให้การอุดหนุนแก่ธุรกิจของตนอย่างขัดต่อกฎของ WTO และทั้งสองฝ่ายก็เคยชนะกรณีพิพาทที่กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งกระทำผิดกฎ

กฎของ WTO อนุญาตให้รัฐบาลสามารถออกมาตรการกีดกันทางการค้าตอบโต้ (จากที่ปรกติขัดต่อกฎการค้าเสรี) เป็นเหมือนการเรียกค่าเสียหายจากคู่พิพาท ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาก็ร้องขอใช้มาตรการตอบโต้มูลค่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากสหภาพยุโรปในกรณีนี้เช่นกัน ซึ่ง Gary Hufbauer นักวิชาการจาก Peterson Institute for International Economics ก็มองว่า ทาง WTO คงไม่อนุมัติให้ทั้งสองฝ่ายแบบเต็มจำนวน

ทางฝั่งสหรัฐโต้แย้งว่า ในกรณีพิพาทประเด็นโบอิงและแอร์บัสนี้ สหรัฐเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าสหภาพยุโรป โดย Nkenge Harmon ผู้แทนการค้าของสหรัฐ อ้างถึงผลการสอบสวนของ WTO ที่ระบุว่า สหภาพยุโรป มีการอุดหนุนด้านการเงิน เป็นมูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้สหรัฐสูญเสียยอดขาย 342 ลำ ในขณะที่ฝั่งสหรัฐ มีการอุดหนุนด้านวิจัย มูลค่า 2-4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งกระทบยอดขายของแอร์บัส 118 ลำ

ที่มา - Reuters, AFP, Financial Times

สหรัฐร้องเรียนคำสั่งนำเข้าไก่ของอินเดียต่อ WTO

By: chayaninw on Thu, 2012-03-08 13:03

สหรัฐอเมริกายื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก ให้ตัดสินกรณีที่อินเดียสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ ทั้งเนื้อและไข่ จากสหรัฐ

อินเดียสั่งห้ามนำเข้าไก่จากสหรัฐมาตั้งแต่ปี 2007 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดนก ในขณะที่สหรัฐมองว่าอินเดียพยายามจะปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศโดยเอาเหตุผลด้านสาธารณสุขมาบังหน้า

ตลาดค้าไก่ในอินเดียคาดการณ์ว่าจะเติบโตปีละ 8 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ และหากสหรัฐสามารถส่งออกไก่ไปยังอินเดีย จะสามารถส่งออกสินค้ามูลค่าราว 300 ล้านดอลลาร์ไปยังตลาดนี้ได้

ที่มา - BBC News

รัสเซียจะเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหลังจากต่อรองกันมา 18 ปี

By: toandthen on Fri, 2011-12-16 18:49

ในที่สุดประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซียจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO เสียที หลังจากที่มีการเจรจาต่อรองกันเกี่ยวกับสถานะการเป็นสมาชิกมาถึง 18 ปี โดยรัสเซียจะเป็นประเทศสุดท้ายของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ประเทศ (หรือ G20) ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO หลังจากที่ประเทศจีนได้รับสถานะเป็นสมาชิกเมื่อปี 2001

สิ่งที่ประเทศสมาชิกของ WTO ต้องทำคือการยกเลิกการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ โดยรัสเซียอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นประเทศสมาชิกของ WTO อย่างมาก และอาจจะกระตุ้นตัวเลขเศรษฐกิจของรัสเซียให้สูงขึ้นอีกเป็นหลักหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกมากที่สุดอันดับสามของยุโรปและมีสินค้าส่งออกหลักคือน้ำมันและแก๊สหุงต้ม

อียูยื่นร้องเรียน โครงการพลังงานสะอาดแคนาดาขัดกฎการค้า

By: chayaninw on Thu, 2011-08-18 01:35
Tags: 

สหภาพยุโรปยื่นเรื่องร้องเรียนประเทศแคนาดาต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องโครงการพลังงานทดแทนของรัฐออนแทรีโอที่ให้เงินอุดหนุนสำหรับการใช้วัสดุภายในท้องถิ่น

พระราชบัญญัติพลังงานสะอาดของออนแทรีโอที่ออกมาเมื่อปี 2009 อนุญาตให้การไฟฟ้าออนแทรีโอซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตในราคาสูงกว่าตลาดได้หากผ่านเงื่อนไขการบังคับใช้วัสดุภายในท้องถิ่น (domestic content requirement) โดยในโครงการนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องใช้สินค้าหรือบริการจากภายในออนแทรีโออย่างน้อย 40-50% ของต้นทุนแรกเริ่ม และเพิ่มเป็น 60% ภายในปี 2012 ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมจะต้องผ่านอย่างน้อย 25% และเพิ่มเป็น 50% ในปีหน้า

คณะกรรมการยุโรปยืนยันว่า มาตรการดังกล่าว ขัดต่อกฎขององค์การการค้าโลกที่ห้ามการให้เงินอุดหนุนสำหรับการใช้วัสดุภายในประเทศอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้ประเทศญี่ปุ่นก็เคยร้องเรียนเรื่องนี้ไปในปีที่แล้วเช่นกัน โดยองค์การการค้าโลกได้ตั้งองค์คณะขึ้นมาพิจารณากรณีนี้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา

WTO ตัดสิน EU เก็บภาษีสินค้าจีนผิดกฎ

By: chayaninw on Wed, 2011-07-20 10:25

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ว่า การเก็บภาษีสินค้าประเภทสลักภัณฑ์ (เช่น น็อต สกรู โบลท์) จากประเทศจีนของสหภาพยุโรป เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎการค้าระหว่างประเทศ

สหภาพยุโรปจัดเก็บภาษีการทุ่มตลาดกับสินค้าสลักภัณฑ์ทุกขนาดจากประเทศจีนในอัตราสูงถึง 85% ซึ่ง WTO ตัดสินว่า สหภาพยุโรปไม่ได้มีการคำนวณที่เป็นธรรม เพราะนับประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกรายเดียว แทนที่จะคำนวณแยกเป็นรายบริษัท โดย EU ถือว่าจีนเป็นประเทศที่ไม่มีตลาดเสรี

อย่างไรก็ตาม WTO นั้นไม่ได้มีอำนาจในการบังคับให้ประเทศต่างๆ ทำตามคำตัดสินได้ แต่สามารถอนุญาตให้มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศนั้นๆ ได้หากมีการฝ่าฝืนกฎอย่างต่อเนื่อง

ที่มา – Forbes

Subscribe to RSS - WTO