Vivendi

ค่ายเพลง EMI ขายกิจการให้ Universal และ Sony Music

By: mk on Sat, 2011-11-12 17:07

ในโลกของอุตสาหกรรมเพลงภาษาอังกฤษ มีค่ายเพลงใหญ่อยู่ 4 ค่ายที่เรียกรวมๆ ว่า Big Four Music Label ซึ่งเรียงตามส่วนแบ่งตลาดได้แก่ Universal Music, Sony Music (เมื่อก่อนคือ Sony BMG), Warner Music และ EMI

ทั้งสี่ค่ายมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 80% และถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของวงการเพลงซีกโลกตะวันตก

แต่ล่าสุด Big Four จะกลายเป็น Big Three เสียแล้ว เพราะ Citigroup กลุ่มธุรกิจการเงินที่เป็นเจ้าของผู้เล่นหมายเลขสี่ EMI ประกาศว่าสามารถตกลงกับ Universal และ Sony เรื่องการขายกิจการได้แล้ว

Subscribe to RSS - Vivendi