Venture Capital

จีนตั้งกองทุน Venture Capital อัดเงิน 2 แสนล้านบาทปั้นสตาร์ตอัพในประเทศ

By: mk on Sat, 2015-01-17 09:14

รัฐบาลจีนตั้งกองทุน Venture Capital มูลค่า 4 หมื่นล้านหยวน (ราว 2 แสนล้านบาท) เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัพในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เป้าหมายของรัฐบาลจีนคือส่งเสริมบริษัทหน้าใหม่ด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ รวมถึงเป็นการสนับสนุนและยกระดับเศรษฐกิจจีนในภาพรวมด้วย

ตลาด Venture Capital ของจีนยังถือว่ามีขนาดเล็ก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่เดิมเน้นการลงทุนโดยรัฐ ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นของภาครัฐ และภาคเอกชนเองต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด แต่ช่วงหลังรัฐบาลเองก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้น และพยายามสนับสนุนกลไกตลาดภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีการปรับแก้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ลงทุนในบริษัทหน้าใหม่ได้ง่ายขึ้น

รัฐบาลจีนยังไม่เผยรายละเอียดของกองทุนที่จะตั้งใหม่นี้ แต่ระบุว่าจะใช้เงินทุนของรัฐบาลที่เตรียมไว้สำหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ โดยจะเชิญภาคเอกชนให้เข้าร่วมโครงการด้วย

ที่มา - Reuters

Subscribe to RSS - Venture Capital