Tax

ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีแผ่นดินไหว

By: lew on Thu, 2011-09-29 01:05

ขณะที่เมื่อเกิดภัยพิบัติปรกติแล้วรัฐบาลจะต้องเยียวยาประชาชนด้วยการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ญี่ปุ่นอาจจะกำลังทำกลับข้างด้วยการขึ้นภาษีเป็นกรณีพิเศษเพื่อนำมาบูรณะประเทศ

พรรค Democratic Party (DPJ) ซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้เห็นชอบที่จะขึ้นภาษีชั่วคราวมูลค่า 9.2 ล้านล้านเยน โดยกระจายไปตามประเภทภาษีต่างๆ รวมถึงภาษีเงินได้, ภาษีธุรกิจ, ภาษีที่ดิน, และภาษีบุหรี่

ภาษีเงินได้จะถูกขึ้นเป็นอย่างแรกในเดือนมกราคมนี้ ภาษีธุรกิจจะถูกปรับขึ้นในเมษายนปีหน้า และภาษีบุหรี่จะปรับขึ้นภายในเดือนตุลาคมปีหน้า

รายได้จากภาษีนี้จะนำมาใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 12 ล้านล้านเยน โดยนอกจากภาษีแล้วพรรค DPJ ยังเตรียมขายสินทรัพย์ออกไปอีก 2 ล้านล้านเยนเพื่อรวบรวมเงินทุน

ข้อเสนอนี้ยังต้องเข้าสภาเพื่อรอความเห็นชอบจากทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อไป

ที่มา - BBC

อียูเตรียมเก็บภาษีภาคการเงิน

By: chayaninw on Thu, 2011-09-29 00:15

สหภาพยุโรปได้ประกาศแผนที่จะจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมทางการเงิน ที่จะทำให้เก็บภาษีได้ราว 57 พันล้านยูโรต่อปี เริ่มต้นในปี 2014

แผนการดังกล่าวจะจัดเก็บภาษี 0.1% ของมูลค่าธุรกรรมซื้อขายหุ้นและพันธบัตร และ 0.01% จากตราสารอนุพันธ์ โดยจะจัดเก็บกับธุรกรรมที่มีอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายอยู่ในสหภาพยุโรป

การที่จะบังคับใช้กฎดังกล่าวทั่วทั้ง 27 ประเทศในสหภาพยุโรป กฎจะต้องผ่านการรับรองอย่างเอกฉันท์ ซึ่งสหราชอาณาจักรก็ได้ออกมาต่อต้านมาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว โดยกรุงลอนดอนนั้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่ผู้นำสองประเทศใหญ่ของยุโรปอย่างฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ออกมาสนับสนุนแผนดังกล่าว ซึ่งหากไม่สามารถบังคับใช้ทั้งสหภาพยุโรปได้ ก็อาจจะถูกบังคับใช้กับภายในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรแทน

มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคการเงินนั้นร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ภาษีไปช่วยเหลือภาคการเงินจากวิกฤติที่เกิดจากภาคการเงิน และสหภาพยุโรปก็จะนำร่างดังกล่าวเสนอในที่ประชุม G-20 ด้วย ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เริ่มออกมาพูดแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้

ที่มา – BBC News, AFP, Bloomberg BusinessWeek

โอบามารับลูกบัฟเฟต เตรียมร่างกฏหมายเก็บภาษีกลุ่มผู้มีรายได้สูง

By: lew on Mon, 2011-09-19 23:00

หลังวอร์เรน บัฟเฟตต์เขียนบทความเรียกร้องให้รัฐบาลเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการเก็บภาษีกับกลุ่มคนรายได้สูง ตอนนี้รัฐบาลโอบามาก็ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้ และเริ่มร่างกฏหมายแล้ว โดยเรียกร่างนี้ว่า Buffett Rule

ข้อเสนอกฏหมายใหม่นี้จะกระทบผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์ต่อไป โดยตามแนวทางของบัฟเฟตต์นั้นคนกลุ่มนี้จะถูกเรียกเก็บภาษีเพื่อให้มีอัตราการจ่ายภาษีพิเศษโดยไม่สนว่ารายได้ของเขาจะมาจากแหล่งใด เช่นดอกเบี้ยเงินฝากหรือกำไรจากการขายหุ้นที่มักมีอัตราภาษีที่ต่ำมาก

มาตรการนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการลดการขาดดุลย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมายาวนาน อย่างไรก็ดีกฏหมายนี้คงต้องเจอปัญหาอีกมากในสภาทั้งสองสภากว่าจะตราเป็นกฏหมายได้

ที่มา - BBC

ผลวิจัย: ยิ่งภาษีก้าวหน้า ยิ่งมีความสุข

By: chayaninw on Fri, 2011-09-09 22:26

ผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ Psychological Science ได้สรุปว่า ยิ่งมีนโยบายภาษีของประเทศมีลักษณะก้าวหน้าเท่าไร คนในประเทศก็ยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้น (อัตราภาษีก้าวหน้าหมายถึงการที่อัตราภาษีเพิ่มสูงขึ้นตามฐานรายได้ที่นำมาคิดภาษี)

Shigehiro Oishi นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ได้ทำการศึกษาร่วมกับ Ulrich Schimmack จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต วิทยาเขตมิสซิซากา และ Ed Diener จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และ Gallup Organization โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าของระบบภาษี กับความกินดีอยู่ดีที่ Gallup ได้สำรวจมาจากประชาชน 59,634 ใน 54 ประเทศในปี 2007

ความกินดีอยู่ดีในการสำรวจของ Gallup วัดโดยให้ประชาชนประเมินคุณภาพชีวิตบนสเกล 1-10 จากแย่ที่สุด ไปจนถึงดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ประเมินว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเป็นบวกหรือลบ และความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าสาธารณะของประเทศ เช่น การศึกษาไปจนถึงอากาศบริสุทธิ์

ในการศึกษานี้พบว่า ประชาชนในประเทศที่มีระบบภาษีก้าวหน้ากว่า จะประเมินคุณภาพชีวิตตัวเองสูงกว่า มีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีกว่า และพึงพอใจกับสินค้าสาธารณะของประเทศมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าลำพังรายจ่ายของรัฐบาลที่สูงขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อระดับความสุขที่มากขึ้น แต่กลับมีความสัมพันธ์ในทางลบอยู่เล็กน้อยด้วยซ้ำ

(วารสารที่ตีพิมพ์บทความเต็มยังไม่ออกครับ)

ที่มา – Association for Psychological Science

ร้านอาหารในกรีซรวมตัวไม่ยอมขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

By: chayaninw on Fri, 2011-09-02 23:44
Tags: 

บรรดาเจ้าของร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ ในกรีซ ได้รวมตัวกันปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราใหม่ ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมมาถึงสิบจุด

กรีซขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต จากเดิม 13 เปอร์เซ็นต์เป็นอัตรา 23 เปอร์เซ็นต์ จากแรงกดดันของสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หลังจากการจัดเก็บรายได้ในช่วงสี่เดือนแรกต่ำกว่าเป้า 2.1 พันล้านยูโร

สหพันธ์ร้านอาหารและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสมาชิกกว่า 15,000 ธุรกิจ ได้ประกาศว่า สมาชิกได้ลงคะแนนที่จะไม่จ่ายภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปิดกิจการลง ผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ความเห็นว่าการขึ้นภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรม เนื่องจากกรีซก็เพิ่งจะขึ้นภาษีจาก 9 เป็น 13 เปอร์เซ็นต์ในช่วงไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงการคลังก็เตือนว่า การไม่จ่ายภาษีเต็มจำนวนจะทำให้ถูกปรับฐานหลีกเลี่ยงภาษี โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายจัดเก็บรายได้ 750 ล้านยูโรในช่วงปีข้างหน้า

ที่มา – Financial Times

พม่าลดภาษีช่วยผู้ส่งออกหลังเงินจ๊าดแข็งค่า

By: chayaninw on Tue, 2011-08-16 00:26
Tags: 

รัฐบาลพม่าลดภาษีการส่งออกลงเป็นครั้งที่สองในรอบสองเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกของประเทศจากการที่ค่าเงินจ๊าดของพม่าแข็งค่าขึ้น

มาตรการดังกล่าวลดภาษีรายได้การส่งออกของสินค้าบางรายการ จากเดิม 7 เปอร์เซ็นต์ลงเหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ 15 สิงหาคม สินค้าที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ได้แก่ ข้าว ถั่ว งา ยาง ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ประมง และผลิตภัณฑ์สัตว์ ก่อนหน้านี้ พม่าก็ลดภาษีลงจาก 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อปลายเดือนมิถุนายน

เงินจ๊าดของพม่าแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าพม่าจากการนำเงินกลับประเทศของบรรดาเศรษฐีเพื่อซื้อสินทรัพย์ของรัฐบาลที่ออกขายช่วงก่อนเลือกตั้ง และเงินลงทุนมหาศาลที่เข้าไปยังประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกก็ตาม

ที่มา – Reuters

วอร์เรน บัฟเฟตต์เรียกร้องให้รัฐบาลเก็บภาษีจากนักลงทุนมากขึ้น

By: lew on Tue, 2011-08-16 00:11

แนวทางการลดภาษีให้กับนักลงทุนหรือภาษีเงินออมนั้นเป็นแนวทางที่ทั่วโลกทำกันทั้งในประเทศไทย และรวมถึงสหรัฐฯ แต่นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ออกมาเขียนบทความเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศแนวทางภาษีเสียใหม่เพื่อให้ภาษีของผู้มีรายได้มาก มีส่วนร่วมเสียภาษีในอัตราที่เป็นธรรมมากขึ้น

วอร์เรนระบุว่าปีที่แล้วเขาเสียภาษีเป็นเงินประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เป็นเงินเพียงร้อยละ 17.4 ของรายได้ที่นำมาคิดภาษี เป็นอัตราที่ต่ำที่สุดจากทุกคนในสำนักงานของเขาซึ่งต้องเสียภาษีในช่วงร้อยละ 33 ถึง 41 ตัวเลขจากสรรพากรสหรัฐฯ ระบุว่าในปี 1992 คนร่ำรวยที่สุด 400 คนแรกของสหรัฐฯ (คิดตามแบบฟอร์มภาษี) มีรายได้พึงประเมินรวมกัน 16.9 พันล้านดอลลาร์และเสียภาษีร้อยละ 29.2 แต่ในปี 2008 รายได้รวมของคน 400 คนแรกที่มีรายได้มากที่สุดมีรายได้รวมถึง 90.9 พันล้านดอลลาร์ แต่ภาษีที่จ่ายไปกลับเหลือเพียงร้อยละ 21.5

วอร์เรนระบุว่าคนร่ำรวยจำนวนมากยินดีที่จะทำหน้าที่พลเมืองที่ดีด้วยการจ่ายภาษีในอัตราที่เป็นธรรม และเขาเสนอให้มีการเก็บภาษีจากรายได้รวม เช่นคนที่มีรายได้เกินปีละล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ มีถึง 236,883 คน เราควรมีอัตราภาษีพิเศษสำหรับคนเหล่านี้แม้รายได้ของพวกเขาจะมาจากการลงทุนหรือดอกเบี้ย ส่วนคนที่มีรายได้เกิน 10 ล้านดอลลาร์นั้นมีถึง 8,274 คนก็มีควรมีภาษีรูปแบบเดียวกันในอัตราที่สูงขึ้นไปอีก

วอร์เรนระบุว่าสภาคองเกรสนั้นเป็นมิตรต่อเศรษฐีมานานเกินไปแล้ว และได้เวลาที่รัฐบาลจะให้ทุกคนเสียสละรวมกันจริงๆ

ที่มา - The New York Times

บราซิลประกาศเก็บภาษีการเก็งกำไรค่าเงินดอลลาร์ 1% ตอบโต้นักเก็งกำไร

By: lew on Fri, 2011-07-29 01:09

ปรากฏการณ์เงินดอลลาร์อ่อนกำลังสร้างความวิตกให้กับรัฐบาลทั่วโลกที่กลัวว่าภาคส่งออกของประเทศจะประสบปัญหา แต่วิธีการแก้ปัญหาของบราซิลก็ดูจะแปลกสักหน่อย โดยกระทรวงการคลัง (Finance Ministry) ของบราซิลออกประกาศกฏว่าผู้ที่ short เงินดอลลาร์ในตลาดฟิวเจอร์เกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์จะต้องเสียภาษี 1 เปอร์เซนต์ เพื่อหยุดการเก็งกำไรว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะอ่อนลงกว่านี้

มาตรการนี้ออกมาพร้อมกับคำเตือนว่ารัฐบาลอาจจะเพิ่มภาษีนี้ขึ้นไปถึง 25% และยังมีการเตรียมมาตรการอื่นๆ เพื่อหยุดไม่ให้ค่าเงิน "เรียล" ของบราซิลต้องแข็งไปมากกว่านี้ โดยอีกมาตรการที่มีการบังคับใช้แล้วคือการเพิ่มภาษีสำหรับต่างชาติที่เข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชะลอการไหลเข้าของเงินทุน

มาตรการควบคุมเงินไหลเข้าของไทยที่เคยทำกันมาแรงที่สุดคงเป็นเมื่อครั้งรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ที่มีการประกาศมาตรการควบคุมเงินลงทุนจนกระทั่งตลาดหุ้นตกเกิน 10% จนตลาดหยุดการซื้อขายอัตโนมัติ เมื่อธันวาคมปี 2549

ที่มา - Bloomberg

Pages

Subscribe to RSS - Tax