Switzeland

รัฐบาลท้องถิ่นในสวิสเซอร์แลนด์ยกเลิกมาตรฐานจูงใจคนจ่ายภาษีเร็ว หลังดอกเบี้ยติดลบ

By: lew on Tue, 2016-01-12 23:43

อำเภอ Zug นอกซูริคประกาศยกเลิกนโยบายส่วนลดสำหรับผู้จ่ายภาษีเร็วในปีนี้จากสภาวะดอกเบี้ยติดลบในสวิสเซอร์แลนด์

ธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์พยายามดันให้ค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008 ดอกเบี้ยเคยสูงถึง 2.75% จากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆ เหลือเพียง 0.25% ภายในปี 2009 และปีที่แล้วดอกเบี้ยก็ลดลงไปจนถึง -0.75%

ดอกเบี้ยติดลบทำให้ยิ่งคนจ่ายภาษีเร็วเท่าไหร่รัฐบาลก็จะเสียรายได้มากขึ้นเท่านั้น จากปีก่อนๆ ที่ผู้จ่ายภาษีเร็วมักได้ส่วนลดที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก การยกเลิกมาตรการนี้ในปีนี้น่าจะทำให้รัฐบาลประหยัดเงินไปได้ 2.5 ล้านฟรังก์สวิส

ที่มา - Swiss Info

ภาพเมืองซูริคโดย strecosa

สวิสเซอร์แลนด์โหวตประชามติไม่รับร่างเพิ่มวันหยุด

By: lew on Tue, 2012-03-13 00:06

สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีวันหยุดประจำปีสี่สัปดาห์ต่อปี ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานประเทศในยุโรปด้วยกันที่มักมีวันหยุดถึงหกสัปดาห์ แต่การทำประชามติทั่วประเทศก็ได้ผลว่าร่างกฏหมายเพิ่มวันหยุดให้เป็นหกสัปดาห์นั้นตกไป

การทำประชามติเป็นเรื่องปรกติในสวิสเซอร์แลนด์ โดยประชาชนสามารถเข้าชื่อ 50,000 ชื่อภายใน 100 วัน เพื่อขอทำประชามติในกฏหมายของรัฐบาลกลาง หรือ 100,000 ชื่อเพื่อขอทำประชามติใน 18 เดือนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือข้อผูกมัดระหว่างประเทศ

ประเด็นที่เล็กกว่า เช่น เมืองซูริคลงประชามติให้มีการก่อสร้าง "sex box" เพื่อใช้ในการซื้อขายบริการทางเพศ โดยจัดไว้ในที่ที่มีความปลอดภัยเพื่อลดการทำร้ายร่างกายและปัญหาอื่นๆ เช่นโรคติดต่อทางเพศ ส่วนเมืองเจนีวานั้นลงประชามติให้ออกกฎควบคุมการประท้วงให้มากขึ้น เนื่องจากเมืองนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศจำนวนมาก ทำให้มีการประท้วงบ่อยครั้ง

ที่มา - BBC

Subscribe to RSS - Switzeland