Streetline

มารู้จักกับ Streetline : เมื่อการหาที่จอดรถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาล

By: Blltz on Mon, 2011-10-24 23:34

ปัญหาเรื่องที่จอดรถนับเป็นปัญหาต้นๆ ที่ประชากรในเมืองประสบกันอย่างทั่วถึง และก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสนใจแก้ไขเสียด้วย แต่คงไม่ใช่สำหรับนายเซีย ยูซุฟ ประธาน และซีอีโอแห่ง Streetline ผู้ที่สร้างระบบเพื่อสร้างเมืองที่มีจุดจอดรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามรถ การประมูลที่จอดรถ การจัดที่จอดรถสาธารณะใจกลางเมือง ด้วยการผนวกเอาทั้งเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน

Subscribe to RSS - Streetline