Strategy

ซีอีโอไทยแอร์เอเชียยืนยันค่าโดยสารแพงกว่ารถทัวร์ และแนะให้รถทัวร์ปรับกลยุทธ์แข่งขัน

By: arjin on Fri, 2015-01-16 10:29

คุณทรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซีอีโอไทยแอร์เอเชียให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น ราคาค่าโดยสารของสายการบินโลว์คอสต์ที่ต่ำกว่ารถทัวร์ โดยระบุว่าการออกโปรโมชันตั๋วราคาถูกไม่กี่ร้อยบาทของสารการบินโลว์คอสต์นั้น เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและคิดเป็นจำนวนไม่ถึง 20% ต่อเที่ยวบิน แต่หากดูในค่าเฉลี่ยแล้วราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินยังสูงกว่ารถทัวร์แน่นอน โดยปัจจุบันอยู่ราว 1,700-1,800 บาทต่อที่นั่งสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

คุณทรรศพลฐ์ยังเสนอให้ผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับกลยุทธ์การตลาด โดยให้ราคาตั๋วโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามฤดูกาล เช่นฤดูท่องเที่ยวที่มีความต้องการสูงก็ให้ขายในราคาที่แพงกว่านอกฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นต้น

อย่างไรก็ตามรถทัวร์โดยสารยังเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมเพดานราคาโดยรัฐบาลครับ

ที่มา: ไทยรัฐ ภาพประชาชาติธุรกิจ

เราควรซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้านานเท่าใด จึงจะได้ราคาที่ดีที่สุด?

By: arjin on Thu, 2014-03-13 10:43

เว็บไซต์ CheapAir.com เปิดเผยผลการศึกษาราคาตั๋วเครื่องบินกว่า 4 ล้านรายการในช่วงปี 2013 เพื่อตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่า เราควรซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้านานเท่าใด จึงจะได้ราคาที่ดีที่สุด? คำตอบคือ 54 วันล่วงหน้าก็กำหนดเดินทาง

Jeff Klee ซีอีโอ CheapAir บอกว่าแต่หากต้องการคำตอบเป็นช่วงเวลา เขาพบว่าระยะ 29-104 วันก่อนกำหนดการเดินทาง ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน โดยหากซื้อก่อนหน้านี้หรือใกล้กว่านี้ ราคาจะสูงกว่า

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับราคาตั๋วเครื่องบินนั้น นอกจากจำนวนผู้โดยสารที่จองในไฟลท์นั้น (ยิ่งใกล้เต็มราคายิ่งสูงขึ้น) ยังขึ้นกับจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางดังกล่าวของคู่แข่งว่ามีมากน้อยแค่ไหน นั่นเป็นเหตุผลว่าการจองตั๋วล่วงหน้านานเกินไป ก็ไม่ทำให้ได้ตั๋วราคาถูกนัก เพราะสายการบินส่วนใหญ่ยังไม่กำหนดเที่ยวบินนั้นออกมานั่นเอง

ที่มา: Business Insider

Subscribe to RSS - Strategy