SSC

เสริมสุขขายแบรนด์ Est ให้ไทยเบฟฯ ดูแลการตลาด เหลือหน้าที่เพียงผลิตและจำหน่าย

By: arjin on Tue, 2014-10-28 13:11

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือ SSC ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้ขายเครื่องหมายการค้า เอส (Est) ให้กับบริษัท International Beverage Holdings Limited ไปที่มูลค่า 1,560 ล้านบาท โดยบริษัทจะยังเป็นโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตามสัญญา ส่วนการทำการตลาดแบรนด์เอสจะเป็นของ International Beverage แทน

ทั้งนี้บริษัท International Beverage ถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในเสริมสุขเช่นกัน ดีลดังกล่าวจึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเสริมสุข ซึ่งขาดทุนอย่างมากกับการทำการตลาดเอสในช่วงที่ผ่านมา จากนี้บริษัทก็สามารถโฟกัสกับการผลิตและจำหน่ายเป็นหลักได้นั่นเอง

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เสริมสุขร่วมมือกับโออิชิเตรียมขายชาเขียวใส่ขวดแก้ว

By: arjin on Thu, 2012-08-09 09:23

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่าบริษัทเตรียมเปิดตัวชาเขียวโออิชิ โดยใช้บรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วที่สามารถคืนขวดได้ โดยเน้นจำหน่ายในร้านอาหารและร้านค้าโชห่วยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นความร่วมมือของไทยเบฟ และสองบริษัทที่ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คือ โออิชิและเสริมสุข โดยเสริมสุขจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโออิชิแบบใส่ขวดแก้วเอง

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เสริมสุขจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการหมดสัญญาลงกับบริษัท เป๊ปซี่ โค อิงค์ ทำให้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลมแบรนด์เป๊ปซี่อีกต่อไป

ถ้าใครจำได้ในยุคกระแสชาเขียวมาแรง เสริมสุขเองก็เคยผลิตชาเขียวลิปตันใส่ขวดแก้วขายนะ

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

Subscribe to RSS - SSC