Southwest

Southwest Airlines เริ่มเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก

By: arjin on Wed, 2014-01-29 09:45

สายการบิน Southwest Airlines ต้นแบบกรณีศึกษาของสายการบินต้นทุนต่ำ หรือสายการบิน Low Cost ประกาศว่าสายการบินจะเริ่มเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนี้

เส้นทางบินระหว่างประเทศในช่วงแรก จะเดินทางจากอเมริกาไปยังประเทศอารูบา, บาฮามาส และจาเมกา ซึ่งเป็นเส้นทางเดิมของสายการบิน AirTran ที่ไปซื้อกิจการมาในปี 2011

สายการบิน Southwest ที่ถือเป็นสายการบินในประเทศอเมริการายใหญ่ที่สุด ตั้งเป้าจะเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศให้ได้ใน 96 จุดหมายของ 6 ประเทศภายในปีนี้

ที่มา: MarketWatch

Subscribe to RSS - Southwest