Radio Frequency

Paul Milgrom: ความท้าทายในการออกแบบการประมูลซื้อคืนคลื่นทีวีในสหรัฐ

By: chayaninw on Wed, 2015-12-09 03:38

Meconomics เคยนำเสนอข่าวที่คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Federal Communications Commission; FCC) มีแผนจะจัดการประมูลเพื่อซื้อคลื่นความถี่คืนจากสถานีโทรทัศน์ เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคม วันนี้ผมได้มีโอกาสได้ฟังศาสตราจารย์ Paul Milgrom นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านทฤษฎีการออกแบบการประมูลจากมหาวิทยาลัย Stanford ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาออกแบบการประมูลให้ FCC บรรยายถึงความท้าทายในการออกแบบการประมูลนี้ ที่มหาวิทยาลัย Tilburg ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่ FCC จะจัดการประมูลนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้คลื่นความถี่ในกิจการแต่ละประเภทเปลี่ยนไปมาก การเติบโตของผู้ใช้สมาร์ตโฟนยุคใหม่ ทำให้มีความต้องการใช้คลื่นความถี่กับ mobile broadband เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนกิจการโทรทัศน์นั้นมีความสำคัญน้อยลง ปัจจุบัน มีผู้ชมโทรทัศน์ในสหรัฐเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังพึ่งพาการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินอยู่ ส่วนที่เหลือนั้นรับชมผ่านเคเบิลและดาวเทียม ดังนั้น FCC จึงต้องการจะ “ซื้อคืน” สิทธิการใช้ความถี่จากสถานีโทรทัศน์ ที่มีมูลค่าไม่เยอะนัก มาจัดสรรใหม่ให้ธุรกิจโทรคมนาคมประมูลไปใช้

ปัจจุบัน สหรัฐมีสถานีโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น UHF มากกว่าสองพันสถานี (สถานีโทรทัศน์ในสหรัฐมีลักษณะเป็นสถานีท้องถิ่น) พื้นฐานแนวคิดของ FCC คือ จะจัดการประมูลให้สถานีโทรทัศน์ยอมสละสิทธิการใช้คลื่นความถี่นั้นออกอากาศ โดย FCC จะเลือกคนที่เสนอราคาต่ำที่สุด (โดยหลักการ ก็ควรจะเป็นสถานีที่มีมูลค่าทางธุรกิจน้อย) หลังจากนั้น สถานีโทรทัศน์ที่ยังเหลืออยู่ ก็จะถูกนำมาเรียงช่องใหม่ (repacking) ให้มีคลื่นความถี่ว่างเป็นก้อนใหญ่ตรงกันทั้งประเทศ เพื่อนำไปใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคม

อุปสรรคข้อใหญ่ที่สุดของการประมูลนี้คือ สถานีโทรทัศน์จำนวนมากนี้ เมื่อมีการจัดเรียงช่องใหม่ จะต้องไม่ให้มีการรบกวนสัญญาณกัน นั่นคือ สถานีที่อยู่ในระยะที่อาจจะรบกวนกันได้ จะต้องไม่อยู่ในช่องเดียวกันหรือติดกัน Milgrom บอกว่า ข้อจำกัด (constraint) เรื่องนี้ มีประมาณ 2.7 ล้านข้อ ทำให้การคำนวณว่า จะต้องจัดสถานีต่างๆ ให้อยู่ในช่องสัญญาณใด เป็นเรื่องซับซ้อนมาก ซึ่งการตัดสินผลการประมูล จะต้องได้ผลการประมูลที่ดีที่สุด (จ่ายเงินน้อยที่สุด) ที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดทั้งหมดนี้

หน่วยงานสหรัฐเตรียมซื้อคลื่นโทรทัศน์คืน มาเปิดประมูลใหม่ให้มือถือ

By: chayaninw on Mon, 2012-10-01 16:41

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ นั้น เป็นประเด็นสำคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพราะคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าในการนำไปทำประโยชน์สูง

ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ปัญหาในระยะหลังๆ คือการที่คลื่นความถี่นั้น ไปจมอยู่กับบรรดาสถานีโทรทัศน์ ในขณะที่ผู้บริโภคนั้นรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดินน้อยลง (ไปเป็นสมาชิกเคเบิลหรือดาวเทียมแทน) และความต้องการใช้คลื่นความถี่สำหรับกลุ่มโทรศัพท์มือถือนั้นมากขึ้น ตามความนิยมใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ทางออกที่ดีคือ จะต้องพยายามดึงคลื่นจากสถานีโทรทัศน์ ที่เริ่มล้าสมัย ไปใช้งานในส่วนที่มีประโยชน์มากกว่าอย่างกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่

การนำคลื่นความถี่คืนมาจัดสรรใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าของคลื่นเดิมก็ไม่อยากจะเสียคลื่นความถี่ไป (ลองถามบรรดาองค์กรที่ถือครองคลื่นความถี่ในไทยดูได้) หน่วยงาน FCC ของสหรัฐ (Federal Communications Commission เป็นหน่วยงานลักษณะเดียวกันกับกสทช.) จึงเริ่มออกแบบกระบวนการที่จะซื้อคืนคลื่นจากสถานีโทรทัศน์ นำมาจัดสรรใหม่ ตามกฎหมายที่สภาคองเกรสอนุมัติให้ FCC ทำเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

รุปแบบกระบวนการคร่าวๆ ตามที่สภาคองเกรสอนุมัติมานั้น แบบออกเป็นสามขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรกนั้น FCC จะให้บรรดาสถานีโทรทัศน์นั้น มาประมูลขายความถี่ 6 MHz ที่แต่ละรายถือครองอยู่ เรียกว่าเป็น reverse auction โดย FCC จะซื้อความถี่ส่วนหนึ่งที่ตั้งราคาเสนอขายต่ำสุด (ซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีผู้ชมน้อย ทำกำไรได้ต่ำ) การประมูลนี้น่าจะเริ่มในปี 2014

หลังจากนั้น ในขั้นตอนที่สอง FCC จะทำการจัดเรียงคลื่นความถี่ของสถานีโทรทัศน์ที่เหลืออยู่ใหม่ มาอยู่ติดกัน ให้เหลือคลื่นความถี่ว่างต่อเนื่องสำหรับนำไปให้บริการโทรคมนาคมได้ และในขั้นสุดท้าย FCC ก็จะนำคลื่นความถี่ที่ได้มานั้น มาเปิดประมูลใหม่ตามปรกติ ซึ่งหากมูลค่าของกิจการโทรคมนาคมมีสูงกว่าโทรทัศน์อย่างที่คาดการณ์ไว้ FCC ก็น่าจะสามารถ "ทำกำไร" จากการเปิดประมูลให้กับธุรกิจโทรคมนาคมได้ นอกจากนี้ FCC ยังมีแผนที่จะจัดสรรคลื่นความถี่บางส่วนไว้เป็น whitespace สำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องขออนุญาตได้

ที่มา - Ars Technica, GigaOm

สหภาพยุโรปเสนอร่างการโอนสิทธิคลื่นระหว่างเอกชน

By: lew on Tue, 2012-09-04 01:05

สหภาพยุโรปกำลังร่างข้อเสนอใหม่ที่ระบุให้บริษัทที่ถือสิทธิในคลื่นย่านต่างๆ สามารถโอนสิทธิบางส่วนไปให้กับบริษัทอื่นๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ โดยข้อเสนอนี้อาจจะนำไปสู่การจัดสรรคลื่นเป็นก้อนชนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่โดยรวมให้พอสำหรับความต้องการ

รูปแบบที่เราเห็นกันมาบ้างคือรูปแบบ MVNO ของโทรศัพท์มือถือ ที่เปิดให้ผู้ให้บริการที่ไม่ได้ถือครองคลื่นความถี่สามารถเข้าใช้เครือข่ายบางส่วนมาให้บริการได้ แต่ข้อเสนอของสหภาพยุโรปจะตีความกว้างกว่านั้น เช่น คลื่นเฉพาะกิจอย่างคลื่นที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายจุดต่อจุด ข้อเสนอนี้จะเปิดให้บริษัทถือครองคลื่นโอนสิทธิบางส่วน เช่น การเชื่อมต่อในเวลากลางคืน หรือการให้บริการในพื้นที่ที่บริษัทไม่สนใจให้บริการ ไปยังบริษัทอื่นๆ ได้

ข้อเสนอนี้ยังไม่อยู่ในระดับบังคับใช้ (non-binding) แต่หลายชาติในสหภาพยุโรปก็มีแนวทางนี้อยู่ก่อนแล้ว การทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันผ่านสหภาพยุโรปจะทำให้กฎหมายของชาติต่างๆ เป็นไปในทางเดียวกันมากขึ้น

ที่มา - Reuters

Subscribe to RSS - Radio Frequency