Public Debt

สี่สาเหตุ ทำไมสถานะทางการเงินของสหรัฐฯ ยังดีกว่าอิตาลี ณ เวลานี้

By: toandthen on Thu, 2011-11-17 18:08

ผู้ที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะเป็นกังวลว่าสหรัฐจะมีปัญหาทางด้านการเงินเช่นเดียวกับอิตาลีหรือเปล่า หากเมื่อเทียบสองประเทศแล้วจะพบว่าหนีสาธารณะของทั้งสองประเทศต่างกันไม่มาก โดยอิตาลีมีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีที่ 120% ส่วนสหรัฐฯ มีอยู่ที่ 100% แต่บทความของ CNN ได้ออกมาบอกว่าสหรัฐฯ ไม่เหมือนกับอิตาลีอย่างแน่นอน

สาเหตุแรกคืออิตาลีมีระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ คือโตน้อย หรือไม่ก็ไม่โตเลยมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว และคาดว่าจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปในอนาคต ในขณะที่เศรษฐกิจของอเมริกานั้นค่อย ๆ ดีขึ้นหลังจากวิกฤต และคาดว่าจะสามารถโตต่อไปได้ในอัตราที่สูงกว่าอิตาลี คำอธิบายหลักของสาเหตุนี้ก็คือเศรษฐกิจของอเมริกานั้นมีความยืดหยุ่นตัวที่สูงกว่ามาก ในขณะที่อิตาลีมีปัญหาทางด้านกฎหมายที่ทำให้ภาคแรงงานและผู้ว่าจ้างติดกับปัญหาทางด้านการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

Subscribe to RSS - Public Debt