Piracy

ผลวิจัยยุโรป ไม่พบหลักฐานว่าการดาวน์โหลดเพลงผิดกฎหมาย ทำให้ยอดขายออนไลน์ลดลง

By: chayaninw on Tue, 2013-03-26 16:55

งานวิจัยจาก Institute for Prospective Technological Studies (หน่วยงานของ Joint Research Centre ของคณะกรรมาธิการยุโรป) ได้นำเสนอผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคงานเพลงบนอินเทอร์เน็ตใน 5 ประเทศในยุโรป ซึ่งได้ผลออกมาว่า การดาวน์โหลดงานเพลงแบบผิดกฎหมายนั้นไม่มีผลทดแทนการซื้อเพลงออนไลน์แบบถูกกฎหมายแต่อย่างใด

ผลงานวิจัยของ Luis Aguiar และ Bertin Martens ซึ่งใช้ชื่อว่า Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data ได้นำข้อมูลจาก Nielsen NetView ซึ่งเก็บข้อมูลตัวอย่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้นั้น ประกอบด้วยข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากประชากรห้าประเทศขนาดใหญ่ ได้แก่ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักร แต่ละประเทศประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,000 คน ข้อมูลของแต่ละคนประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือน ฯลฯ และข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการคลิกเข้าเว็บไซต์ทั้งหมดในช่วง 1 มกราคม 2011 ถึง 31 ธันวาคม 2011 มีข้อมูลเป็น URL ที่เข้า เวลาที่เข้า ระยะเวลาที่เข้า และหมวดหมู่เนื้อหาของหน้าเว็บดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์ท้ังหมดจัดได้เป็น 15 หมวดหมู่หลัก และ 83 หมวดหมู่ย่อย

BitTorrent มีผลกับภาพยนตร์ที่เปิดตัวในต่างประเทศช้า

By: lew on Sun, 2012-02-12 11:45

การแชร์ไฟล์ผ่านเครือข่ายอย่าง BitTorrent นั้นเป็นเป้าให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเป็นต้นเหตุแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยตลอด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา ได้ศึกษาว่าโปรโตคอลนี้เป็นสาเหตุแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ โดยเปรียบเทียบอัตราการลดลงของรายได้ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในต่างประเทศช้ากว่าสหรัฐฯ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระยะเวลาที่เข้าฉายช้าลงจะทำให้รายได้นั้นลดลงไปตามระยะเวลา

รายงานระบุว่าหลังจากปี 2004 ช่วงเวลาที่เข้าฉายในต่างประเทศช้าลง ทำให้รายได้ของภาพยนตร์ในต่างประเทศลดลงรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะภาพยนตร์ในหมวด Sci-Fi นั้นมีอัตราการลดลงของรายได้อยู่ที่ 2% ต่อสัปดาห์ที่ฉายช้ากว่าสหรัฐฯ หลังจากปี 2004 เป็นต้นมา ขณะที่ก่อนหน้านั้นอัตราการลดลงของรายได้อยู่ที่ 0.7% เท่านั้น ขณะที่ภาพยนตร์หมวดอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบเดียวกันแต่เบากว่าโดยรวมแล้วหลังปี 2004 เป็นต้นมา อัตราการลดลงของรายได้เพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงก่อนหน้า โดยตัวงานวิจัยได้ข้อสรุปว่าการเปิดตัวภาพยนตร์ในต่างประเทศให้เร็วขึ้น น่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผลสำหรับการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์

เรื่องน่าสนใจคืองานวิจัยนี้ใช้ปี 2004 เป็นจุดตัดโดยอ้างว่าเป็นปีหลังการเปิดตัว BitTorrent ทั้งที่ BitTorrent เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2001 และควรระวังว่างานวิจัยนี้ยังอยู่ในขั้นร่างเท่านั้น

ที่มา - SSRN, TorrentFreak

Subscribe to RSS - Piracy