Labor Market

ศาลยุโรปตัดสินแล้ว ป่วยระหว่างลาพักร้อนประจำปี ขอลาเพิ่มได้ มีผลบังคับใช้ทั่วยุโรป

By: toandthen on Sat, 2012-06-23 05:02

อีกหนึ่งสิ่งที่แรงงานยุโรปเป็นที่อิจฉาของแรงงานที่อื่นทั่วโลกคือสิทธิในการลาพักร้อนประจำปีที่แรงงานในทุกอุตสาหกรรมของประเทศพึงได้รับตามกฎหมาย โดยระยะเวลาลาพักร้อนประจำปีในยุโรปอยู่ที่ 4-6 สัปดาห์ต่อปี แต่ถ้าหากคุณเป็นแรงงานชาวยุโรปที่บังเอิญป่วยระหว่างลาพักร้อนล่ะ? ศาลของสหภาพยุโรปตัดสินแล้วว่าการลาพักร้อนกับการลาป่วยไม่เหมือนกัน และไม่ควรนับรวมกันหากทั้งสองอย่างบังเอิญทับกันพอดี

คดีนี้เริ่มจากพนักงานของห้างแห่งหนึ่งในสเปน ที่บังเอิญป่วยระหว่างลาพักร้อน และเขาไม่ได้รับสิทธิขอวันลาเพิ่มจากการที่เขาป่วยระหว่างลาพักร้อน จึงเกิดการฟ้องร้องขึ้นระหว่างนายจ้างกับตัวเขา และศาลในสเปนก็ได้ตัดสินว่าเหตุผลของการลาป่วยและลาพักร้อนนั้นมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน และทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรถูกนับซ้อนกันตามกฎหมายของประเทศสเปน ทำให้สุดท้ายกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในสเปน โดยศาลฎีกาได้ขอการคำแนะนำจากศาลยุโรปว่ากฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปเป็นอย่างไร

สุดท้ายแล้ว ศาลยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้เคยตัดสินว่าแรงงานที่ป่วยก่อนวันลาหยุดพักร้อนประจำปีมีสิทธิขอเปลี่ยนตารางวันลาพักร้อนได้ ก็ได้ตัดสินว่าสิทธินี้ยังรวมไปถึงการป่วยระหว่างลาพักร้อนประจำปีอีกด้วย โดยตามปกติแล้วหากศาลยุโรปตัดสินแล้วจะถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่มีผลประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมด 27 ประเทศ

ที่มา - NYTimes

องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตือนมาตรการรัดเข็มขัด ทำลายการสร้างงานทั่วโลก

By: toandthen on Mon, 2012-04-30 14:55

ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ออกมาเตือนว่าสถานะการจ้างงานทั่วโลกน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประชากรจำนวนมากต้องการจะเข้าทำงาน แต่กลับไม่มีการจ้างงานเนื่องจากมาตรการ "รัดเข็มขัด" ของกลุ่มประเทศในเขตยูโรโซน

นอกจากนี้ ILO ยังได้ออกมาบอกว่ามาตรการรัดเข็มขัดของทุกประเทศในกลุ่มยูโรโซนนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงสร้างบาดแผลให้กับตลาดแรงงาน และหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตลาดแรงงานก็ไม่น่าจะดีขึ้นจนถึงช่วงสิ้นปี 2016

เรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกเรือง คือระยะเวลาที่แรงงานไม่ได้ถูกจ้างงาน โดยเฉลี่ยแล้วแรงงานที่กำลังหางานในตลาดมากกว่า 40% ต้องใช้เวลาในการหางานมากกว่า 1 ปี เมื่อรวมกับปัญหาที่นักเรียนและนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่สามารถหางานได้ จะทำให้โลกมีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic cost) ที่สูงขึ้นจากทักษะและแรงจูงใจที่หายไปในแรงงานกลุ่มนี้ ทำให้มูลค่าของทรัพยากรมนุษย์ลดลงในที่สุด

Subscribe to RSS - Labor Market