Kazuo Hirai

ซีอีโอใหม่ Sony หวังรวมศูนย์การตัดสินใจ, ออกสินค้าสร้างสรรค์บุกตลาดใหม่

By: Blltz on Thu, 2012-02-02 17:05

หลังจากที่ Sony เพิ่งประกาศแต่งตั้ง Kazuo Hirai ขึ้นแท่นตำแหน่งประธานบริษัท และซีอีโอของ Sony ไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ ตามธรรมเนียมแล้วต้องมาประกาศทรรศนะ และแผนในอนาคตพอเป็นพิธี สรุปรายละเอียดที่ Hirai ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ได้ดังนี้

Subscribe to RSS - Kazuo Hirai