Green Tea

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคสช. เก็บภาษีเครื่องดื่มชาเขียว

By: arjin on Thu, 2014-07-31 17:28

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวในงานสัมมนาของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจวันนี้ เผยว่าได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตศึกษาแนวทางจัดเก็บภาษีเครื่องในตู้แช่ เพื่อให้การเสียภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยเน้นไปบางรายการที่ปัจจุบันยังไม่ต้องเสียภาษีว่าอาจเข้าข่าย อาทิ เครื่องดื่มชาเขียว เครื่องดื่มน้ำผลไม้

ปัจจุบันเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มนั้นจะเน้นไปยังกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ โซดา น้ำอัดลม ขณะที่น้ำผลไม้หรือชาเขียวไม่ถูกจัดเก็บ เนื่องจากมองว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร แต่ผลการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มีส่วนผสมของใบชาหรือน้ำผลไม้น้อย และเป็นน้ำตาลผสมอยู่มาก จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณา

ที่มา: บ้านเมือง

เสริมสุขร่วมมือกับโออิชิเตรียมขายชาเขียวใส่ขวดแก้ว

By: arjin on Thu, 2012-08-09 09:23

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่าบริษัทเตรียมเปิดตัวชาเขียวโออิชิ โดยใช้บรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วที่สามารถคืนขวดได้ โดยเน้นจำหน่ายในร้านอาหารและร้านค้าโชห่วยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นความร่วมมือของไทยเบฟ และสองบริษัทที่ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คือ โออิชิและเสริมสุข โดยเสริมสุขจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโออิชิแบบใส่ขวดแก้วเอง

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เสริมสุขจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการหมดสัญญาลงกับบริษัท เป๊ปซี่ โค อิงค์ ทำให้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลมแบรนด์เป๊ปซี่อีกต่อไป

ถ้าใครจำได้ในยุคกระแสชาเขียวมาแรง เสริมสุขเองก็เคยผลิตชาเขียวลิปตันใส่ขวดแก้วขายนะ

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

Subscribe to RSS - Green Tea