GE

GE ขายส่วนกิจการด้านสินเชื่อรายย่อยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้กับกลุ่มทุนยุโรปและอเมริกา

By: nrad6949 on Sun, 2015-03-15 18:22

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า กลุ่มกิจการร่วมทุนจากยุโรปและอเมริกา อันประกอบไปด้วยบริษัทลงทุนอย่าง KKR & Co LP, Varde Partners และ Deutsche Bank ธนาคารจากเยอรมนี ประกาศบรรลุข้อตกลงกับ GE Capital บริษัทลูกของ GE ในการเข้าซื้อส่วนกิจการสินเชื่อรายย่อยของ GE Capital ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในวันนี้ โดยมูลค่าของการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้อยู่ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 2 แสนล้านบาท)

การขายกิจการในครั้งนี้ของ GE เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายในของบริษัท ซึ่งเริ่มมีการขายหน่วยธุรกิจบางอย่างออกไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจถือครองที่ดิน หรือการลดสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทร่วมด้านสื่ออย่าง NBCUniversal ด้วย

ที่มา - Reuters

GE เตรียมขายหุ้นธ.กรุงศรีอยุธยาให้ Maybank

By: arjin on Thu, 2012-09-13 14:54

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงใน 2 ราย ระบุว่าบริษัท General Electric หรือ GE กำลังพิจารณาขายหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา (SET: BAY) มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านทั้งหมดให้กับผู้ซื้อรายอื่น

ทั้งนี้บริษัท GE Captial เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีหุ้นอยู่ 32.93% หรือคิดเป็นจำนวน 2,000 ล้านหุ้น โดยการขายหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยานี้เป็นไปตามนโยบายขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ GE Capital เพื่อเพิ่มเงินสดไปช่วยหลังบริษัทขาดทุนหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่จะมาซื้อหุ้นต่อจาก GE รายงานข่าวระบุว่า GE ได้ยื่นข้อเสนอแล้วกับ Malayan Banking Berhad หรือที่รู้จักกันในชื่อ Maybank ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเพราะ Maybank มีการขยายกิจการไปทั่วเอเชียในช่วงที่ผ่านมาทั้งการเข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์ Kim Eng และถือหุ้นธนาคารในประเทศเวียดนามและปากีสถาน

ที่มา: Bloomberg

Subscribe to RSS - GE