Food Desert

วอล-มาร์ตทุ่มเงินพันล้าน เปิดร้านเพิ่มในเขต Food Desert

By: Blltz on Sun, 2011-07-24 02:25

"Food Desert" หรือพื้นที่ซึ่งยากที่จะหาอาหารที่มีโภชนาการ และราคาย่อมเยาได้ มักเกิดในเขตชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีกลุ่มประชากรรายได้ต่ำอยู่เป็นส่วนน้อย ทั้งยังเกี่ยวข้องปัญหาสุขภาพจากการการขาดความหลากหลายในการรับประทานอาหาร รวมทั้งยังเชื่อมโยงกับปัญหาการขาดแคลนซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย โดยนาง Michele Obama ได้มีแผนการจัดทำเว็บไซต์ Food Desert Location เพื่อระบุจุดที่มีความเสี่ยงเป็น "Food Desert" พร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วย

ล่าสุดวอล-มาร์ต ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะมีการเปิดร้านค้าเพิ่มอีกเป็นจำนวนกว่า 300 แห่งในเข็ตดังกล่าว จากที่เคยเปิดร้านในเขต Food Desert ไปแล้ว 218 แห่งในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้วอล-มาร์ตจะรับซื้อผลผลิตจากฟาร์มในแถบท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในสิ้นปี 2015 โดยบริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า

ที่มา - Fast Company

Subscribe to RSS - Food Desert