Finland

ฟินแลนด์ปฏิรูประบบการศึกษา ยกเลิกการเรียนรายวิชา เน้นการเรียนตามหัวข้อที่จำเป็นกับชีวิต

By: arjin on Sun, 2015-03-22 06:21

ฟินแลนด์ หนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ประกาศปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ โดยยกเลิกการเรียนการสอนแบบ "รายวิชา" ในระดับชั้นของนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป เนื่องจากหากต้องการความรู้แบบจำเพาะในวิชานั้นนักเรียนสามารถค้นคว้าได้เองทางอินเทอร์เน็ตแล้ว

แนวคิดของระบบการศึกษาแบบใหม่ในฟินแลนด์นี้เน้นผู้เรียนให้เรียนรู้หัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต เพื่อลดคำถามว่า "จะเรียนวิชานี้ไปทำไม?" ยกตัวอย่างเช่นการเรียนหัวข้อ สหภาพยุโรป ก็จะต้องเรียนทั้งประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภาษา และภูมิศาสตร์ บูรณาการทั้งหมด ไม่ต้องแยกกันเป็นรายวิชาแล้ว หรือวิชาการให้บริการในร้านอาหาร ก็จะมีหัวข้อย่อยตั้งแต่คณิตศาสตร์, ภาษาในการให้บริการ, การเขียน และการสื่อสาร ซึ่งล้วนจำเป็นในการทำงาน

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีความท้าทาย เพราะครูผู้สอนในฟินแลนด์ส่วนใหญ่ก็ถูกฝึกฝนให้เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะรายวิชา แนวคิดระบบการศึกษาใหม่จะทำให้ครูผู้สอนต้องร่วมมือกันในการสอนแต่ละรายวิชามากขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ไปศึกษาจุดเด่นของระบบการศึกษาใน 3 ประเทศเพื่อนำมาพัฒนารวมทั้งฟินแลนด์ด้วย ก็ต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงกันต่อไปครับ

ที่มา: The Independent

นายกฟินแลนด์บอกปัด รัฐบาลไม่ช่วยซื้อหุ้นโนเกีย

By: mk on Thu, 2012-06-21 07:51

ธุรกิจของโนเกียถือเป็นสัดส่วนใหญ่มากของรายได้ประชาชาติ (GDP) ของประเทศฟินแลนด์ (เคยขึ้นไปสูงสุดที่ 4% ของ GDP) และเมื่อโนเกียเริ่มประสบปัญหาทางธุรกิจ ก็ย่อมทำให้เศรษฐกิจของฟินแลนด์เริ่มมีปัญหาตามไปด้วย จนมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลฟินแลนด์เข้าไปซื้อหุ้นบางส่วนของโนเกียเพื่อช่วยพยุงราคาหุ้น และสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

แต่นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ Jyrki Katainen ออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธข้อเสนอนี้แล้ว โดยบอกว่าไม่ใช่ธุระของรัฐบาลที่จะไปอุ้มบริษัทใดบริษัทหนึ่ง สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือพัฒนาประเทศฟินแลนด์ให้เป็นประเทศที่เหมาะแก่การทำธุรกิจต่างหาก รัฐบาลฟินแลนด์ยังสนับสนุนโนเกียแต่ไม่ใช่วิธีการซื้อหุ้น

รัฐบาลฟินแลนด์มีหุ้นในบริษัทสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ เช่น ป่าไม้หรือเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเข้าไปอุ้มสายการบินแห่งชาติฟินแลนด์ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ และบริษัทพลังงาน Fortum ด้วย ตอนนี้เศรษฐกิจของฟินแลนด์ยังถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ (เครดิตระดับ AAA)

ที่มา - Reuters

โนเกียย้ายฐานการผลิตออกจากเม็กซิโก, ฮังการี, และฟินแลนด์

By: lew on Thu, 2012-02-09 09:59

โนเกียประกาศหยุดสายการผลิตในสามประเทศคือ เม็กซิโก, ฮังการี, และฟินแลนด์ เพื่อย้ายฐานการผลิตไปยังแถบเอเชีย โดยโรงงานทั้งหมดจะเหลือหน้าที่เพียงการปรับแต่งเครื่องให้เข้ากับลูกค้าในประเทศเช่นการโหลดเฟิร์มแวร์ และบรรจุของแถมหรือ SIM ลงในกล่องเท่านั้น

เหตุผลของการย้ายสายการผลิตนี้ นอกจากประเด็นค่าแรงแล้ว ยังมีประเด็นชิ้นส่วนต่างๆ มักมาจากฝั่งเอเชียอยู่แล้ว การย้ายสายการผลิตให้อยู่ใกล้กันจะทำให้โนเกียสามารถออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นลดค่าขนส่งชิ้นส่วนให้ต่ำลง

ยังไม่มีการยืนยันว่าโรงงานแถบเอเชียที่โนเกียพูดถึงนั้นอยู่ในประเทศอะไรบ้าง

ที่มา - The Register

Subscribe to RSS - Finland