Euro Crisis

กรีซอาจจะต้องออกจากยูโรโซน หากไม่รับความช่วยเหลือรอบต่อไป

By: lew on Wed, 2012-01-04 19:37

โฆษกรัฐบาลกรีซแสดงความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องลงนามในสัญญาการรับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป, IMF, และธนาคารอื่นๆ ไม่เช่นนั้นกรีซจะต้องออกจากเขตเครษฐกิจยูโรในที่สุด ซึ่งโฆษกรัฐบาลระบุว่าแม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแย่เช่นนี้ ประชาชนกรีซก็น่าจะยังต้องการให้ประเทศอยู่ในเขตยูโรต่อไป

เงินช่วยเหลือรอบล่าสุดจะบีบให้กรีซต้องเพิ่มมาตรการรัดเข็มขัดอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการลดการขาดดุล และการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้พรรคฝ่ายค้านและประชาชนจำนวนมากคัดค้านแผนการเหล่านี้

เหล่าเจ้าหนี้ของกรีซกำลังเข้ามาตรวจสอบมาตรการต่างๆ ของกรีซในเดือนนี้ ก่อนจะให้เงินช่วยเหลือรอบต่อไป

ที่มา - BBC

อุตสาหกรรมการเงินโลกลดการจ้างงานมากกว่า 200,000 ตำแหน่งในปีนี้

By: Flurrywong on Wed, 2011-11-23 12:10

แม้ว่าไตรมาสสุดท้ายของปี 2011 จะยังไม่หมดลง แต่ผลจากการประกาศล้มละลายของ MF Global บริษัทนายหน้าค้าอนุพันธ์ (Derivative Broker) รายใหญ่ในสหรัฐฯ การส่งสัญญาณว่าจะลดจำนวนพนักงานลงของ BNP Paribas กับ Unicredit SpA ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ๋ในยุโรป รวมถึงวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปส่งผลให้ปีนี้อุตสาหกรรมการเงินโลกลดการจ้างงานลงไปกว่า 200,000 ตำแหน่ง ลบสถิติปี 2009 ที่เคยลดการจ้างงานมากที่สุดที่ 197,000 ตำแหน่งลงไปเป็นที่เรียบร้อย

แม้ว่าบริษัททั้งหลายใน Wall Street จะสามารถฟื้นตัวได้ในปี 2009 จากความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯและ Goldman Sachs จนสามารถสร้างกำไรและจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานบริษัทได้สูงถึงร้อยละ 17 ในปีถัดมา แต่เพราะความต้องการปัจจัยทุน (Capital Requirement) ที่สูงขึ้น ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แปลกใหม่ และการลดลงของ Proprietary Trading ทำให้เกิดภาวะเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมการเงินและนำไปสู่การลดการ จ้างงานจำนวนมหาศาลดังกล่าว

ที่มา- Bloomberg

Subscribe to RSS - Euro Crisis