EU Debt Crisis

มาดูมาตรการรัดเข็มขัดใหม่ของรัฐบาลอิตาลี

By: toandthen on Sat, 2011-11-12 16:30

มาตรการรัดเข็มขัด (austerity law) ใหม่ของประเทศอิตาลีที่ประกอบไปด้วยการตัดรายจ่ายให้กับรัฐบาล และเพิ่มร่ายได้ผ่านการเก็บภาษีเพิ่มเติม ที่สหภาพยุโรปได้พยายามผลักมาให้อิตาลีดำเนินการมาตลอดกำลังเข้าสู่สภาล่างของอิตาลีเพื่อการพิจารณา โดยมาตรการดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้

  • เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 20% มาเป็น 21%
  • ไม่เพิ่มเงินเดือนข้าราชการจนถึงปี 2014
  • เพิ่มอายุเกษียณสำหรับสตรีที่ทำงานกับเอกชน จาก 60 ปีในปี 2014 มาเป็น 65 ปีในปี 2026 ซึ่งจะเท่ากับอายุเกษียณสำหรับผู้ชาย
  • เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบการหนีและหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี โดยรวมไปถึงการจำกัดการเปลี่ยนมือ-โอนเงินสดที่มีมูลค่าเกิน 2,500 ยูโร
  • เพิ่มการเก็บภาษีในอุตสาหกรรมพลังงาน

คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้อิตาลีสามารถประหยัดเงินได้มากถึง 59.8 พันล้านยูโร และคาดว่าจะทำให้อิตาลีสามารถกลับมามีสถานะทางการเงินที่เหมาะสมภายในปี 2014 โดยในปัจจุบันอิตาลีมีหนี้สาธารณะ 120% เมื่อเทียบกับจีดีพีของตัวเอง และพันธบัตรสิบปีของรัฐบาลอิตาลีให้อัตราผลตอบแทนสูงมากที่ 7% ซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่ประเทศกรีซ ไอร์แลนด์ และโปรตุเกสได้ขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้

ที่มา - BBC

รมต.​สหรัฐเผย เอเชียแปซิฟิคควรให้ความสำคัญกับการบริโภคภายในประเทศ

By: toandthen on Sat, 2011-11-12 16:15

นาย Timothy Geithner รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ออกมาเผยในที่ประชุม APEC ว่าทุกประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปในขณะนี้ และกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิคเองต่างก็อยู่ในตำแหน่งทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า

เขากล่าวอีกว่า ประเทศเอเชียแปซิฟิคทุกประเทศ สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริโภคภายในประเทศ (domestic consumption) ของตัวเองมากขึ้น และควรที่จะลดการพึ่งพาการส่งออกที่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่ต่างก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี้

โดย Geithner บอกว่าการทำเช่นนี้จะทำให้เอเชียแปซิฟิคโตต่อไปได้เรื่อย ๆ และได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในอีกฝั่งของโลกน้อยลง ในขณะเดียวกันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกโตต่อไปได้

ที่มา - BBC

Pages

Subscribe to RSS - EU Debt Crisis