Dusit

กลุ่มโรงแรมดุสิต ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มโรงแรม Prince จากญี่ปุ่น

By: arjin on Fri, 2015-02-20 10:31

กลุ่มโรงแรม Prince ในเครือ Seibu Group จากประเทศญี่ปุ่น ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มโรงแรมดุสิตในประเทศไทย เพื่อทำการตลาดร่วมกันในการขายห้องพักให้กับลูกค้าระหว่างสองประเทศ

Stan Brown รองประธานของโรงแรม Prince ระบุว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะมีค่าใช้จ่ายโรงแรมสูงเป็นอันดับ 4 ในปีที่ผ่านมา รองจากไต้หวัน, จีน และเกาหลีใต้ (แต่จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 6 อยู่ที่ 657,600 คน) จึงเป็นโอกาสที่กลุ่มโรงแรม Prince จะทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับเครือโรงแรมดุสิตก็มีนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเป็นตลาดสำคัญ โดยคิดเป็นส่วนแบ่งของผู้เข้าพัก 15% ในปีที่ผ่านมา และตัวเลขการเติบโตดีขึ้น

ที่มา: Bangkok Post

Subscribe to RSS - Dusit