DTAC

DTAC แจ้งถอนหุ้นจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์

By: nrad6949 on Wed, 2014-06-11 13:01

วันนี้ (11 มิถุนายน) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (หรือที่รู้จักกันในนาม DTAC) โดยนายบุญชัย เบญจรงคกุล ได้แจ้งมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ว่า คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากกระดานซื้อขายหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (delist) ภายในวันที่ 29 กันยายน นี้

เหตุผลหลักของการเพิกถอนการซื้อขายในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปริมาณของหลักทรัพย์ (ในที่นี้คือหุ้น) ซึ่งไหลเวียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์นั้นมีค่อนข้างต่ำ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีระดมทุนที่จะมาใช้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน โดยผลที่จะได้รับในทางอ้อมคือประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการดำเนินการของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ วันที่ซื้อขายสุดท้ายสำหรับ DTAC ในตลาดสิงคโปร์คือวันที่ 16 กันยายน ก่อนที่วันรุ่งขึ้น (17 กันยายน) จะเข้าสู่ช่วงระงับการซื้อขาย และหลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการในการโอนหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของสิงคโปร์มายังไทย ก่อนที่จะถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน

ที่มา - RYT9, ผู้จัดการออนไลน์

Subscribe to RSS - DTAC