Budget

กษัตริย์ของสเปน ประกาศลดเงินเดือนตัวเองลง 20%

By: nrad6949 on Mon, 2015-02-16 17:35

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สำนักพระราชวังของสเปนได้ออกแถลงการณ์ว่า Felipe VI กษัตริย์องค์ปัจจุบันของราชอาณาจักรสเปน ประกาศลดเงินเดือนตัวเองที่ได้รับจากรัฐบาลลง 20% จากปีละ 293,000 ยูโร (ประมาณ 10 ล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราเก่าในสมัยของกษัตริย์ Juan Carlos พระราชชนก เหลือเพียง 234,204 ยูโร (ประมาณ 8 ล้านบาท) คิดเป็นรายเดือนแล้วตกเดือนละประมาณ 720,000 บาท

สาเหตุสำคัญของการปรับลดเงินเดือนนี้ มาจากการที่กษัตริย์ Felipe VI ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ของสเปน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่ามีวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วย ขณะที่สเปนกลับต้องเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม งบประมาณรายปีของสำนักพระราชวังกลับไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร โดยยังได้เงินคงที่เท่าเดิมจากปีงบประมาณก่อนหน้า อยู่ที่ประมาณ 7.7 ล้านยูโร (ประมาณ 288 ล้านบาท)

ที่มา - CNBC, ภาพประกอบข่าวจาก Wikipedia

คสช. เห็นชอบกรอบงบประมาณแผ่นดินปี 2558 รวม 2.5 ล้านล้านบาท, กระทรวงศึกษาได้ 19.3%

By: mk on Wed, 2014-07-16 13:29

ที่ประชุม คสช. วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ลงมติเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่มีงบทั้งหมด 2.575 ล้านล้านบาท ถือเป็นงบประมาณขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท จากที่จัดเก็บเงินรายได้สุทธิ 2.325 ล้านล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือกระทรวงศึกษาธิการ 4.98 แสนล้านบาท (19.3% ของงบทั้งหมด), งบกลาง 3.72 แสนล้านบาท (14.5%), กระทรวงมหาดไทย 3.41 แสนล้านบาท (13.3%), กระทรวงกลาโหม 1.9 แสนล้านบาท (7.5%), กระทรวงการคลัง 1.8 แสนล้านบาท (7.2%)

คสช. ได้มีงบลงทุนจำนวน 4.5 แสนล้านบาทด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ, 1.1 แสนล้านบาทเพื่อป้องกันน้ำท่วม-ภัยพิบัติ, 9.1 แสนล้านบาทด้านรถไฟรางคู่

ถัดจากนี้ไป งบประมาณปี 2558 จะถูกจดพิมพ์และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง วันที่ 6 สิงหาคม และผ่านกระบวนการของสภาในช่วงเดือนสิงหาคม และทูลเกล้าฯ วันที่ 15 กันยายน

ที่มา - ครอบครัวข่าว 3, ภาพประกอบจากสำนักงบประมาณ

โรงเรียนในรัฐเซาท์ดาโคตาเริ่มลดงบประมาณด้วยการลดวันเรียนเหลือสี่วัน

By: lew on Wed, 2011-08-24 23:22

เทอมนี้นักเรียนในรัฐเซาท์ดาโคตาอาจจะยินดีกับวันหยุดที่มากขึ้นเมื่อหลายโรงเรียนในรัฐเริ่มประกาศให้มีวันหยุดสัปดาห์ละสามวันและเรียนสัปดาห์ละสี่วันเพื่อลดงบประมาณ

นักเรียนหนึ่งในสี่ในรัฐนี้จะเรียนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีโดยแต่ละคาบเรียนจะนานขึ้น 30 นาทีและลดเวลาพักกลางวันลง โดยคาดว่าการลดวันเรียนนี้จะทำให้โรงเรียนประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์ต่อโรงเรียน และนักเรียนยังคงได้รับเวลาเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร

ผู้ปกครองบางส่วนดูจะไม่พอใจนักกับนโยบายนี้ อย่างไรก็ดีโรงเรียนบางส่วนในรัฐเซาท์ดาโคตาเคยนำร่องทดลองการลดวันเรียนไปก่อนหน้านี้พบว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อปีและเมื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนออกมา ยังไม่พบว่านักเรียนนั้นแย่ลงหลังเริ่มโครงการแต่อย่างใด โดยครูใหญ่ของโรงเรียนนำร่องระบุว่านักเรียนจะมีเวลาไปติวหนังสือมากขึ้นภายใต้ระบบใหม่ ทำให้ชดเชยกับการเสียเวลาเรียนไปได้

นอกจากการลดงบประมาณโรงเรียนแล้ว ในปี 2009 รัฐยูทาห์ก็เคยลดวันทำงานของหน่วยราชการลงเหลือสี่วัน และเพิ่มเวลาทำงานต่อวันเป็นสิบชั่วโมงเพื่อให้ได้เวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่าเดิม ผลการทดลองพบว่ารัฐสามารถประหยัดค่าน้ำค่าไฟไปได้ถึงปีละ 3 ล้านดอลลาร์

ที่มา - Times, The New York Times

Subscribe to RSS - Budget