Bicycle

ญี่ปุ่นออกกฎหมายใหม่ควบคุมผู้ขับขี่จักรยานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

By: arjin on Mon, 2015-06-01 20:23

ญี่ปุ่นประกาศกฎหมายใหม่สำหรับผู้ขับขี่จักรยานโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ ซึ่งกฎหมายนี้เน้นควบคุมผู้ขับขี่จักรยานที่แสดงความประมาทในการขับขี่ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยมีบทลงโทษสำหรับผู้ขับขี่จักรยาน อายุ 14 ขึ้นไป หากถูกตำรวจเรียกตักเตือนถึง 2 ครั้งภายในเวลาสามปี จะต้องไปฝึกอบรมความปลอดภัยในการขับขี่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเสียค่าธรรมเนียม 5,700 เยน โดยหากฝ่าฝืนจะถูกปรับถึง 50,000 เยน

ทางการญี่ปุ่นเริ่มเข้มงวดกับการขับขี่จักรยานมากขึ้น เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุทางจักรยานในประเทศยังมีจำนวนที่สูง โดยปี 2014 ที่ผ่านมามีถึง 106,427 ครั้ง และมากกว่า 64% เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่นการฝ่าไฟแดง อีกทั้งจักรยานสมัยใหม่มีการติดมอเตอร์ไฟฟ้า หรือออกแบบมาแนวกีฬาที่เน้นความเร็วในการขับขี่ จึงเป็นที่มาของการออกกฎหมายใหม่ดังกล่าวเพื่อลดและป้องกันสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ

กฎหมายนี้ระบุ 14 พฤติกรรมในการขับขี่จักรยานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งตำรวจสามารถเรียกให้ใบตักเตือนได้ทันที ซึ่งรวมถึงการขับขี่บนทางเท้าด้วยความเร็วมากเกินไป, ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขี่จักรยาน (รวมถึงใส่หูฟังเพลง), เมาสุรา หรือใช้จักรยานที่ไม่มีเบรกมือ

ที่มา: The Japan News

ฟอลคอนประกันภัย เปิดตัวประกันภัยสำหรับผู้ปั่นจักรยาน

By: arjin on Fri, 2015-01-16 10:01

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน เปิดตัวประกันภัยจักรยานในชื่อ iBike ซึ่งถือเป็นประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับจักรยานเป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้จักรยานเป็นยานพาหนะสัญจรในชีวิตประจำวัน โดยพบว่าความนิยมในการใช้จักรยานนั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในกรุงเทพฯ ตอนนี้มีมากกว่า 150,000 คน

ความคุ้มครองของประกันภัย iBike ครอบคลุมใน 3 ส่วนคือ 1. ตัวจักรยานทั้งกรณีสูญหายจากการถูกขโมย 2. ความเสียหายจากอุบัติเหตุต่อตัวจักรยาน และ 3. คุ้มครองตัวผู้ปั่นจักรยานตลอดจนคู่กรณี โดยมีเบี้ยประกันเริ่มต้น 750 บาทต่อปี

ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์

Subscribe to RSS - Bicycle