Behavioral Economics

เวรกรรม! หญิงอเมริกันจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้หลังโดน Uber เก็บค่าแท็กซี่ 326 ดอลลาร์

By: toandthen on Tue, 2014-11-04 13:13

เมื่อคืนวันเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมา Gabby Wathen สาวอเมริกันรายหนึ่งได้เรียกรถแท็กซี่ของ Uber กลับบ้านหลังจากที่ได้กินดื่มกับเพื่อน ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคืนนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีผู้เรียกใช้แท็กซี่ของ Uber เป็นจำนวนมาก หากเทียบกับจำนวนรถของ Uber ที่มีวิ่งอยู่ ทำให้ค่าแท็กซี่ของ Uber ในช่วงเวลานั้นมีราคาแพงกว่าปรกติถึง 9 เท่า ทริป 20 นาทีบนแท็กซี่ของเธอจึงมีราคาอยู่ที่ 326 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,700 บาท

เมื่อเธอทราบว่าค่าแท็กซี่ของเธอสูงมาก เธอจึงได้เปิดใช้ระบบ Fare Dispute ของ Uber เพื่อแย้งว่าค่าแท็กซี่ของเธอนั้นสูงมาก และไม่น่าจะเป็นจริงได้ และด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านราคา 450 ดอลลาร์ไหว

อย่างไรก็ตาม ทาง Uber ยืนยันว่าการคิดราคาค่าแท็กซี่นั้นถูกต้อง เพราะทางแอพพลิเคชั่นของ Uber ได้มีการแจ้งเตือนว่าอัตราค่าเดินทาง ณ​ เวลานั้นจะสูงกว่าปรกติถึง 9 เท่า และได้บังคับให้เธอยืนยันอัตราค่าบริการที่สูงเป็นพิเศษอีกครั้ง ด้วยการพิมพ์เลข 9.0 เข้าไปก่อนที่จะเรียกแท็กซี่ได้

เมื่อหมดหนทาง เธอจึงได้ไปเปิดโครงการระดมทุนที่เว็บ GoFundMe เพื่อให้คนทั่วไปช่วยเธอจ่ายค่าเช่าบ้าน โดยได้ระบุว่า “ถ้าเห็นด้วยว่าสิ่งที่ Uber ทำมันงี่เง่าสิ้นดี ช่วยบริจากด้วย แม้ว่ามันจะเป็นจำนวนเงินแค่ 1 ดอลลาร์ก็ตาม”

ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์กับอัตราการก่ออาชญากรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

By: Flurrywong on Tue, 2012-09-04 01:40

ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีจนเกิดเป็นวาทกรรม "ทำดีตายไปขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตายไปตกนรก" ให้เราได้ยินกันมาตั้งแต่จำความได้ ซึ่งผลการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สายพฤติกรรม (Behavioral Economics) ส่วนใหญ่ก็สนับสนุนวาทกรรมดังกล่าว เป็นต้นว่าศาสนาทำให้พฤติกรรมการบริจาคและจิตอาสาของคนเพิ่มขึ้น หรือในบางงานวิจัยก็พบว่าศาสนาทำให้คนมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อสังคมในแง่ของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ความร่วมมือในเชิงบวกเพิ่มขึ้น การฉ้อโกงลดลง เป็นต้น แต่จากการศึกษาล่าสุดกลับพบว่าศาสนาอาจไม่ได้ให้ผลภายนอกเชิงบวก (Positive Externality) ต่อสังคมไปเสียทุกอย่าง เพราะหากคนเชื่อในสวรรค์และการให้อภัยของพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าเชื่อในการมีอยู่ของนรกและการลงทัณฑ์จากพระเจ้าแล้ว อัตราการเกิดอาชญากรรมก็จะสูงกว่าในประเทศที่มีสัดส่วนคนเชื่อในนรกและการลงทัณฑ์ของพระเจ้ามากกว่าการเชื่อว่าสวรรค์มีจริง

Subscribe to RSS - Behavioral Economics