Advertorial

4 เรื่องงานบัญชีที่ Startup ต้องรู้ (SME)

By: mk on Tue, 2015-09-29 17:49

บทความนี้เป็น advertorial

อยากเริ่มต้นธุรกิจ... อยากทำธุรกิจ... แต่พอทำแล้วก็ประสบกับปัญหาทั้งเรื่องเงินๆ ทองๆ การดูแลสภาพคล่อง งบดุล... และอื่นๆ อีกมากมาย... บางครั้งเจ้าของกิจการอาจเก่งเรื่องของกิจการตัวเอง แต่ไม่เก่งเรื่อง “บัญชี” ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเรียนรู้มันซะ! งานบัญชีที่ Startup ต้องรู้... มีอะไรบ้างติดตามกันเลยครับ

Subscribe to RSS - Advertorial