สหรัฐฯ เสนอกฏหมายต่อต้านเงินหยวนอ่อนค่า

By: lew on Thu, 2011-10-13 00:49

ปัญหาเงินหยวนอ่อนค่าจากการกดค่าเงินของรัฐบาลจีน เป็นเรื่องที่สหรัฐฯ แสดงความไม่พอใจหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดก็เริ่มมีการเสนอออกมาเป็นกฏหมาย เพื่อให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีกับสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างไม่เป็นธรรม (กรณีนี้คือจีนที่สนับสนุนด้วยการกดค่าเงิน)

กฏหมายนี้ผ่านวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องผ่านสภาผู้แทนและประธานาธิปดีต่อไป ซึ่งเชื่อกันว่าสุดท้ายแล้วกฏหมายนี้จะตกไปในขั้นตอนเหล่านั้น

แต่ไม่ว่าจะผ่านกฏหมายนี้หรือไม่ การที่กฏหมายนี้เข้าไปยังสภาก็เป็นสัญญาณแสดงความไม่พอใจของสหรัฐฯ ต่อจีนที่ได้ดุลย์สหรัฐฯ ถึง 273,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ส่วนทางจีนนั้นก็โจมตีกฏหมายนี้ว่าเป็นรูปแบบของ protectionism ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก และผิดต่อกฏของ WTO นอกจากนี้ค่าเงินหยวนเทียบกับดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นร้อยละ 7 นับจากการปรับปรุงการควบคุมค่าเงินตั้งแต่ปีที่แล้ว

หลายฝ่ายเชื่อว่าค่าเงินหยวนนั้นอ่อนกว่าความเป็นจริงตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง 40

ที่มา - BBC