Telegraph ยืนยันเจ้าสัวธนินท์พยายามขอซื้อ Tesco Lotus จริง แต่ดีลถูกปฏิเสธ

By: arjin on Tue, 2015-02-10 08:59

MEconomics เคยรายงานข่าวว่าจากปัญหาเครือข่ายร้านค้าปลีก Tesco ของอังกฤษประสบปัญหาธุรกิจ และอาจพิจารณาขายการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย โดยในไทยมีข่าวว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์สนใจซื้อกิจการคืน (เพราะ Lotus เดิมเป็นของเครือเจริญโภคภัณฑ์) ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าของว่าที่ดีลประวัติศาสตร์นี้

The Telegraph รายงานว่าคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เจรจาขอซื้อกิจการ Tesco Lotus จริงเมื่อเดือนธันวาคม แต่ทาง Tesco อังกฤษปฏิเสธ อย่างไรก็ตามคุณธนินท์ก็เตรียมยื่นข้อเสนอใหม่อีกครั้ง

รายงานข่าวระบุว่าสถาบันการเงินที่เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาในการซื้อกิจการคืนครั้งนี้ประกอบด้วย UBS และธนาคารไทยพาณิชย์ (SET:SCB) นอกจากนี้ Bank of America ยังอาจเข้ามาให้ความสนับสนุนทางการเงินเพิ่มอีกราย

ที่มา: Telegraph