ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีแผ่นดินไหว

By: lew on Thu, 2011-09-29 01:05

ขณะที่เมื่อเกิดภัยพิบัติปรกติแล้วรัฐบาลจะต้องเยียวยาประชาชนด้วยการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ญี่ปุ่นอาจจะกำลังทำกลับข้างด้วยการขึ้นภาษีเป็นกรณีพิเศษเพื่อนำมาบูรณะประเทศ

พรรค Democratic Party (DPJ) ซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้เห็นชอบที่จะขึ้นภาษีชั่วคราวมูลค่า 9.2 ล้านล้านเยน โดยกระจายไปตามประเภทภาษีต่างๆ รวมถึงภาษีเงินได้, ภาษีธุรกิจ, ภาษีที่ดิน, และภาษีบุหรี่

ภาษีเงินได้จะถูกขึ้นเป็นอย่างแรกในเดือนมกราคมนี้ ภาษีธุรกิจจะถูกปรับขึ้นในเมษายนปีหน้า และภาษีบุหรี่จะปรับขึ้นภายในเดือนตุลาคมปีหน้า

รายได้จากภาษีนี้จะนำมาใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 12 ล้านล้านเยน โดยนอกจากภาษีแล้วพรรค DPJ ยังเตรียมขายสินทรัพย์ออกไปอีก 2 ล้านล้านเยนเพื่อรวบรวมเงินทุน

ข้อเสนอนี้ยังต้องเข้าสภาเพื่อรอความเห็นชอบจากทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อไป

ที่มา - BBC

1 Comment

bi89's picture

ถ้าเป็นประเทศอื่นๆ คงมีชุมนุมกันแน่เลยครับ