อียูเตรียมเก็บภาษีภาคการเงิน

By: chayaninw on Thu, 2011-09-29 00:15

สหภาพยุโรปได้ประกาศแผนที่จะจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมทางการเงิน ที่จะทำให้เก็บภาษีได้ราว 57 พันล้านยูโรต่อปี เริ่มต้นในปี 2014

แผนการดังกล่าวจะจัดเก็บภาษี 0.1% ของมูลค่าธุรกรรมซื้อขายหุ้นและพันธบัตร และ 0.01% จากตราสารอนุพันธ์ โดยจะจัดเก็บกับธุรกรรมที่มีอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายอยู่ในสหภาพยุโรป

การที่จะบังคับใช้กฎดังกล่าวทั่วทั้ง 27 ประเทศในสหภาพยุโรป กฎจะต้องผ่านการรับรองอย่างเอกฉันท์ ซึ่งสหราชอาณาจักรก็ได้ออกมาต่อต้านมาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว โดยกรุงลอนดอนนั้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่ผู้นำสองประเทศใหญ่ของยุโรปอย่างฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ออกมาสนับสนุนแผนดังกล่าว ซึ่งหากไม่สามารถบังคับใช้ทั้งสหภาพยุโรปได้ ก็อาจจะถูกบังคับใช้กับภายในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรแทน

มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคการเงินนั้นร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ภาษีไปช่วยเหลือภาคการเงินจากวิกฤติที่เกิดจากภาคการเงิน และสหภาพยุโรปก็จะนำร่างดังกล่าวเสนอในที่ประชุม G-20 ด้วย ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เริ่มออกมาพูดแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้

ที่มา – BBC News, AFP, Bloomberg BusinessWeek