12 ข้อมูลน่าสนใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในสิงคโปร์

By: arjin on Mon, 2014-09-22 12:10

สำนักงานสถิติของประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (Household Expenditure) ในช่วงปี 2012-2013 ซึ่งพบความเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของประเทศเพื่อนบ้านเราแห่งนี้ครับ

 1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครอบครัว 10,503 ดอลลาร์สิงคโปร์ (267,000 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 5 ปีซึ่งอยู่ที่ 8,105 ดอลลาร์สิงคโปร์
 2. เฉลี่ยรายได้ต่อเดือนคนสิงคโปร์เพิ่มขึ้นปีละ 5.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในประเทศเพิ่มขึ้นปีละ 3.1%
 3. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนล่าสุดอยู่ที่ 4,724 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.4% ซึ่งน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้
 4. คนกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่ำสุด 5% ของประชากร มีการเติบโตรายได้เพิ่มขึ้นช่วงที่ผ่านมา 6.6% ขณะที่ 5% บนนั้นเพิ่มขึ้น 4.7%
 5. ประชากรมีรายได้หลายทางมากกว่าแค่รายได้จากการทำงาน โดยกลุ่มรายได้น้อยจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐ ขณะที่กลุ่มรายได้สูงมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์
 6. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นสูงมากใน 5 ปีที่ผ่านมา สูงกว่า 5 ปีก่อนหน้านั้น
 7. ประชาชนมีรสนิยมใช้จ่ายที่หรูขึ้น 34.9% มีค่าใช้จ่ายทานข้าวนอกบ้านในภัตตาคาร, คาเฟ่ และผับ ขณะที่ 5 ปีก่อนอยู่ที่ 26.8%
 8. อย่างไรก็ตาม 58% ของค่าใช้จ่ายทานข้าว ประชาชนยังนิยมเลือกทานข้าวตามร้านอาหารริมทาง (hawker food) และฟู้ดคอร์ท ขณะที่ห้าปีก่อนอยู่ที่ 65%
 9. ค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายต่อเดือน 1,188 ดอลลาร์เป็นค่าอาหาร 811 ดอลลาร์ค่าเดินทาง 154 ดอลลาร์ค่าท่องเที่ยว 138 ดอลลาร์ค่ากิจกรรมพักผ่อน และ 156 ดอลลาร์ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 10. ประชากร 97% มีโทรศัพท์มือถือ
 11. ประชากร 82.2% มีโทรศัพท์ Fixed Line ในบ้าน (ลดลงจาก 5 ปีก่อนที่ 88.3%)
 12. ภาพรวมการมีคอมพิวเตอร์ใช้เพิ่มขึ้น แต่ส่วนแบ่งเดสก์ท็อปลดลงมาก ขณะที่แล็ปท็อปและแท็บเล็ตเติบโตมาก

ที่มา: The Straits Times