JAS ถูกเจ้าหนี้ 4 รายฟ้องทวงหนี้ 1,596 ล้านบาท

By: arjin on Sat, 2014-08-30 09:20

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าจัสมินได้รับสำเนาคำฟ้องจากศาล โดยมีโจทก์คือธนาคารเมกะสากลพาณิชย์ จำกัด, ชินฮานแบงค์, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น และบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (เอ) จำกัด ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จัสมิน ชำระหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน เป็นจำนวน 108 ล้านบาท, 418 ล้านบาท, 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1,211.4 ล้านเยนญี่ปุ่น, 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 524.4 ล้านเยนญี่ปุ่น ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 1,596 ล้านบาท

จัสมินระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าหนี้ที่นำมาฟ้องมาจากมูลหนี้ที่เคยมีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท แต่เจ้าหนี้สามรายไม่มีรายชื่อเป็นเจ้าหนี้บริษัทตามแผนฟื้นฟูก่อนหน้านี้ อีกทั้งศาลฎีกาก็มีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท จึงไม่มีคำสั่งออกมาให้บริษัทต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามกฎหมาย จัสมินจึงเตรียมนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อศาลเพื่อสู้คดีให้เห็นว่าคำฟ้องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภาพจาก MThai