จะเกิดอะไรขึ้นหากประเทศกรีซไม่ชำระหนี้

By: toandthen on Wed, 2011-09-21 10:51

เป็นที่ยอมรับกันแล้วในหมู่สถาบันการเงินต่าง ๆ ว่าประเทศกรีซไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ เนื่องจากผู้นำในประเทศไม่สามารถบรรลุการตัดงบประมาน ลดอัตราการจ้างงานของรัฐ และเก็บภาษีเพิ่มได้ โดยการไม่ยินยอมที่จะดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว ประเทศกรีซจะไม่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรปอีก

แต่ปัญหาสำหรับยูโรโซน ไม่ใช่แค่ประเทศกรีซ แต่ประเทศอื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน โดยนักลงทุนในกลุ่ม credit default swap เชื่อว่าประเทศโปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี และสเปน มีโอกาสที่จะไม่ชำระหนี้ของตัวเองตั้งแต่ 28% ถึง 66% หากประเทศเหล่านี้ไม่สามารถชำระหนี้ของตัวเองได้จริง หมายความจะต้องมีการตัดรายการหนี้ค้าง (write-off) สูงถึง 1 ล้านล้านยูโรเลยทีเดียว

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเชื่อว่าวิธีการแก้ไขในตอนนี้คือการอนุญาตให้กรีซทยอยจ่ายเงินคืนเท่าที่จ่ายได้ (controlled default) แต่หากวิธีการนี้ไม่สำเร็จ เป็นไปได้ว่ายุโรปอาจจะต้องตกอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และส่งผลให้สหรัฐต้อง "เบิ้ล" เศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง (double-dip recession) หลังจากที่เพิ่งประสบปัญหาดังกล่าวมาแล้วในช่วงปี 2008-2009

ที่มา - CNN Money