คสช. สั่งปรับแผนสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร

By: mk on Fri, 2014-08-22 17:08

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ระบุว่า คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่แต่งตั้งโดย คสช. เพื่อตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทย ได้สั่งให้ ทอท. ปรับ TOR ประกวดราคาก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ใหม่ให้เปิดกว้างมากขึ้น, ทบทวนราคากลางก่อสร้าง และทบทวนแผนก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในประเทศใหม่

ในส่วนของแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในประเทศ (Domestic Terminal) นั้นยังไม่แน่ชัดว่า คสช. หมายถึงอาคารไหนกันแน่ เพราะทาง ทอท. มีแผนจะก่อสร้างอาคารอีก 2 หลัง คือ

  • อาคารใหม่ข้างอาคารปัจจุบันฝั่ง Concourse A ที่จะรองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคน และมีรถไฟฟ้าโมโนเรลเชื่อมกับอาคารหลักหลังปัจจุบัน
  • อาคารผู้โดยสารด้านตะวันออก (อีกฟากหนึ่งของรันเวย์สุวรรณภูมิ ตรงข้ามกับอาคารหลักหลังปัจจุบัน) อยู่ในแผนการก่อสร้างสุวรรณภูมิเฟส 2

หลังจากนี้ ทอท. จะหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อหาความชัดเจนอีกครั้ง

ที่มา - ประชาชาติธุรกิจ