"คลัง" เสนอแผนคืนเงินภาษีคนจน สำหรับผู้มีรายได้น้อย

By: arjin on Thu, 2014-08-07 07:21

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. เปิดเผยว่าตอนนี้หน่วยงานกำลังศึกษาวิธีการจ่ายภาษีให้คนจน หรือ Negative Income Tax เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา

แนวคิดดังกล่าวเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของผู้มีรายได้ เช่น ผู้ที่มีรายได้ 1 หมื่นบาทต่อปี จะได้รับโอนเงินภาษีกลับ 2,000 บาท และสูงสุดถึงผู้มีรายได้ 7 หมื่นบาทต่อปี จะได้โอนเงินภาษีกลับ 12,000 บาท โดยสศค. ประเมินเบื้องต้นว่าภาระเงินที่ต้องโอนภาษีคืนจะใช้เงินราว 55,600 ล้านบาทต่อปี มีผู้ได้รับเงินคืนประมาณ 18 ล้านคน หรือ 27.5% ของประชากรทั้งประเทศ

ประโยชน์ของการใช้นโยบายนี้นอกจากการลดความเหลื่อมล้ำ ยังทำให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเดิมไม่ต้องยื่นแบบภาษี จะกลายเป็นผู้ยื่นแบบภาษีในระบบด้วยหากมีรายได้แม้ 1 บาทต่อปี ซึ่งจะจูงใจให้คนมาทำงานและเข้ามาเสียภาษีเงินได้ในระบบมากขึ้น รวมทั้งสามารถลดการอุดหนุนของภาครัฐในกลไกอื่นที่บิดเบือนตลาด เช่นการอุดหนุนราคาสินค้า ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์เป็นส่วนน้อย ขณะที่ผู้มีรายได้สูงกลับได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

ที่มา: ไทยโพสต์

1 Comment

tanapon000's picture

ผมว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะช่วยให้คนจนหันมายื่นแบบภาษี