MBK ร่วมทุนเปิดห้างโตคิว สาขาสองที่พาราไดซ์ พาร์ค

By: arjin on Tue, 2014-08-05 10:57
Tags: 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (SET:MBK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการร่วมทุนกับ บริษัท โตคิว ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ของประเทศญี่ปุ่น ในการลงทุนเปิดห้างสรรพสินค้าโตคิว แห่งที่ 2 ในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค วงเงินลงทุน 400 ล้านบาท

ทั้งนี้ เอ็ม บี เค เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยลงทุนผ่านบริษัท เอ็มบีเค ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยตรง และทางอ้อมผ่านบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ส่วนโตคิวเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในญี่ปุ่น โดยมีห้างโตคิวในประเทศไทยสาขาแรกที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เปิดให้บริการตั้งแต่ 29 ปีที่แล้ว

ในเบื้องต้น ห้างโตคิว สาขาพาราไดซ์ พาร์คจะมีพื้นที่ 13,165 ตารางเมตร ครอบคลุมชั้น 1 และชั้น 2 คาดว่าจะเปิดบริการได้ในไตรมาสแรกของปี 2558

ที่มา: ASTV ผู้จัดการ รูปจาก Zodio