แกรมมี่ ขายธุรกิจเพย์ทีวี GMM Z ให้กับ CTH ด้วยมูลค่า 1,030 ล้านบาท

By: arjin on Wed, 2014-07-23 10:29

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (SET:GRAMMY) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นผ่านบริษัทย่อย และจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดคือ

แกรมมี่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) หรือ CTH โดยใช้วิธีการจ่ายเป็นหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่แกรมมี่ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดที่ทำธุรกิจเพย์ทีวี GMM Z โดยมูลค่าของรายการนี้คิดเป็น 1,030 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนกรกฎาคม โดยจะทำให้แกรมมี่กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CTH ประมาณ 15% ของหุ้นสามัญทั้งหมด

แกรมมี่ให้เหตุผลของดีลดังกล่าวว่า เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมีการแข่งขันสูง การร่วมลงทุนกับ CTH จะช่วยลดต้นทุนและลดการแข่งขันทั้งสองบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ฐานะทางการเงินทั้งคู่ดีขึ้น

ในรายงานดังกล่าวแกรมมี่ยังเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินของทั้งบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี และ CTH โดยในปี 2556 จีเอ็มเอ็ม บี มีรายได้ 103.61 ล้านบาท ขาดทุน 1,083.38 ล้านบาท ส่วน CTH ในปี 2556 มีรายได้ 730.7 ล้านบาท ขาดทุน 4,002.63 ล้านบาท

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 Comment

saknarak's picture

ภาษาชาวบ้านเรียกว่าขาย แต่ทางเทคนิคเรียกว่าแลกหุ้นกัน