ผลวิจัย: ยิ่งภาษีก้าวหน้า ยิ่งมีความสุข

By: chayaninw on Fri, 2011-09-09 22:26

ผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ Psychological Science ได้สรุปว่า ยิ่งมีนโยบายภาษีของประเทศมีลักษณะก้าวหน้าเท่าไร คนในประเทศก็ยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้น (อัตราภาษีก้าวหน้าหมายถึงการที่อัตราภาษีเพิ่มสูงขึ้นตามฐานรายได้ที่นำมาคิดภาษี)

Shigehiro Oishi นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ได้ทำการศึกษาร่วมกับ Ulrich Schimmack จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต วิทยาเขตมิสซิซากา และ Ed Diener จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และ Gallup Organization โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าของระบบภาษี กับความกินดีอยู่ดีที่ Gallup ได้สำรวจมาจากประชาชน 59,634 ใน 54 ประเทศในปี 2007

ความกินดีอยู่ดีในการสำรวจของ Gallup วัดโดยให้ประชาชนประเมินคุณภาพชีวิตบนสเกล 1-10 จากแย่ที่สุด ไปจนถึงดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ประเมินว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเป็นบวกหรือลบ และความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าสาธารณะของประเทศ เช่น การศึกษาไปจนถึงอากาศบริสุทธิ์

ในการศึกษานี้พบว่า ประชาชนในประเทศที่มีระบบภาษีก้าวหน้ากว่า จะประเมินคุณภาพชีวิตตัวเองสูงกว่า มีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีกว่า และพึงพอใจกับสินค้าสาธารณะของประเทศมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าลำพังรายจ่ายของรัฐบาลที่สูงขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อระดับความสุขที่มากขึ้น แต่กลับมีความสัมพันธ์ในทางลบอยู่เล็กน้อยด้วยซ้ำ

(วารสารที่ตีพิมพ์บทความเต็มยังไม่ออกครับ)

ที่มา – Association for Psychological Science

1 Comment

Elixer's picture

มันทำให้คนรายได้น้อยไม่ถูกรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบจากคนรายได้มากสินะ