ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนธนบัตร ไทยต้องพิมพ์ธนบัตรมาทดแทนจำนวนมาก

By: lew on Mon, 2014-06-16 18:21

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่ 21/2557 ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้งานอย่างถูกวิธี โดยไม่ประทับตรา ขูดขีด หรือทำให้ฉีกขาด ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ปีละหลายร้อยล้านบาท

สำหรับธนบัตรที่มีลายปั้มหรือถูกขีดเขียนถือว่าเป็นธนบัตรที่เสื่อมสภาพ ต้องคัดกรองออกจากระบบและพิมพ์ใหม่ทดแทน

ทุกวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ธนบัตรใหม่ปีละหลายพันล้านฉบับโดยพิมพ์ออกมาเพื่อทดแทนฉบับเดิมที่เสียหายถึงร้อยละ 80

ที่มา - ธนาคารแห่งประเทศไทย (PDF)

1 Comment