สิงคโปร์พิจารณาใช้การสแกนลายนิ้วมือตรวจคนเข้าประเทศ เหมือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

By: arjin on Thu, 2014-05-22 08:38

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์เผยว่า ทางการกำลังพิจารณาเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจคนเข้าประเทศ โดยเพิ่มการบันทึกลายนิ้วมือในการตรวจสอบตัวตน

การใช้ลายนิ้วมือยืนยันตัวตนเข้าประเทศ เริ่มมีการใช้ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2004 ซึ่งมีสาเตหุจากเหตุการณ์ก่อการร้าย 11 กันยายน 2011 จากนั้นก็มีอีกสองประเทศที่เลือกใช้วิธีการดังกล่าวด้วยคือ ญี่ปุ่น ในปี 2007 และเกาหลีใต้ ปี 2012 ทำให้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ 4 ในโลกที่ใช้วิธีการนี้ในการตรวจคนเข้าประเทศ

ทางการสิงคโปร์คาดว่าจะเริ่มใช้การสแกนลายนิ้วมือในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้ในปี 2017

ที่มา: The Straits Times