รัฐมนตรีในชาติอาเซียนหลายชาติเห็นตรงกัน อาเซียนไปต่อได้แม้ไทยมีปัญหา

By: lew on Tue, 2014-05-20 13:10

การประกาศกฎอัยการศึกในไทยทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนโดยรวม วันนี้หนังสือพิมพ์ The Strait Times สัมภาษณ์รัฐมนตรีเศรษฐกิจหลายชาติว่ามีความเห็นอย่างไรกันบ้าง

Josephine Teo รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสิงคโปร์ระบุว่าเหตุการณ์ในไทยจะส่งผลกระทบเพียงระยะสั้น แต่ในระยะกลางถึงระยะยาวแล้ว ชาติอาเซียนทนทานต่อเหตุการณ์เช่นนีี้ได้

Cesar Purisima รัฐมนตรีกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุการณ์ในไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย และเมื่อไทยผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น

Bambang Permadi Brodionegoro รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอินโดนีเซียระบุว่าเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ในปี 1998 และ 2008 แล้ว เหตุการณ์ในตอนนี้สร้างความสั่นคลอนเพียงเล็กน้อย

ที่มา - The Starit Times