อัตราการเติบโต GDP ไทย ไตรมาส 1/2557 ติดลบ 0.6% เพราะปัญหาการเมือง

By: mk on Mon, 2014-05-19 22:56

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ที่เรียกกันย่อๆ ว่า สภาพัฒน์) เผยรายงานตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยประจำไตรมาส 1/2557

- GDP ไตรมาสแรก -0.6% เทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง -2.1% จากไตรมาส 4/2556
- เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานต่ำกว่า 0.9%, อัตราเงินเฟ้อ 2.0%, บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8.8% ของ GDP
- เศรษฐกิจติดลบเกิดจาก demand ภาคเอกชนในประเทศลดลง โดยแยกเป็นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลง 3%, การลงทุนรวมลดลง 9.8%
- อย่างไรก็ตาม การที่ค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น 2.9% โดยเฉพาะส่วนของเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ทำให้เศรษฐกิจรวมไตรมาสแรกไม่ลดลงจนเกินไป
- การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.9% เติบโตเล็กน้อยตามสภาพเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ สภาพัฒน์คาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของ GDP ตลอดทั้งปี 2557 ว่าจะอยู่ที่ 1.5-2.5% ซึ่งต่ำกว่าที่เคยคาดไว้เดิมคือ 3-4% เนื่องจกาปัญหาการเมืองยืดเยื้อกว่าที่คาด เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และนักท่องเที่ยวลดลงเพราะปัญหาการเมือง

รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารแนบ และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

ที่มา - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Thailand GDP 2014/Q1