รายงานของ Nielsen ระบุคนอเมริกาแม้จะมีทีวีให้เลือกมากช่องขึ้น แต่พวกเขาก็ยังดูอยู่ไม่กี่ช่องเท่าเดิม

By: arjin on Thu, 2014-05-08 10:35

ผลการศึกษาล่าสุดของ Nielsen ถึงพฤติกรรมผู้ชมโทรทัศน์ในอเมริกา พบความน่าสนใจว่าในกลุ่มผู้ชมที่ติดเคเบิ้ลทีวี พวกเขามีช่องโทรทัศน์ให้เลือกชมเฉลี่ยถึง 189 ช่อง มากกว่าเดิมเมื่อปี 2008 ที่มีอยู่ 129 ช่องอย่างมาก

อย่างไรก็ตามแม้มีตัวเลือกในการรับชมที่มากขึ้น แต่พฤติกรรมผู้ชมยังคงไม่เปลี่ยนไป โดยค่าเฉลี่ยจำนวนช่องที่รับชมของคนดูโทรทัศน์ยังอยู่ราว 17 ช่องเท่านั้น

ผลการศึกษานี้ทำให้เห็นว่า แม้มีสถานีโทรทัศน์มากช่องขึ้น และดูเป็นการสร้างทางเลือกในการรับชมที่หลากหลาย แต่เอาเข้าจริงการเลือกชมของคนดูก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนช่องที่มีมากขึ้น นัยยะหนึ่งยังเป็นแรงกดดันต่อผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีด้วยว่าพวกเขาจะหาทางเพิ่มชม และเพิ่มค่าบริการได้ยากขึ้น

ที่มา: Nielsen