ทอท. วาดฝันสร้าง Airport City รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต

By: mk on Sun, 2014-04-20 20:23

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ ถึงแผนการยกระดับ "เมืองรอบสนามบิน" ของสนามบินที่ ทอท. ดูแลอยู่ทั้ง 6 สนามบินคือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่

แนวคิดของ ทอท. คือสร้าง Airport City รอบสนามบินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านรายได้ของ ทอท. เองที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่ได้มาจากธุรกิจการบิน (non-arrow) โดยตรงเป็น 50% (ปัจจุบันมีรายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่การบิน 40%) ส่วนแผนงานกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำและรอเสนอบอร์ด ทอท. ในเดือนพฤษภาคม 2557

เบื้องต้น ทอท. จะเสนอแผนการพัฒนา Airport City ของ 3 สนามบินคือ สุวรรณภูมิ ใช้แนวคิด Sport Complex, ดอนเมือง และภูเก็ต ใช้แนวคิด Entertainment Complex ส่วนเงินทุนที่วางแผนงบประมาณไว้คือ สุวรรณภูมิและดอนเมือง แห่งละ 10,000 ล้านบาท และภูเก็ต 6,000 ล้านบาท ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณ แต่ ทอท. อาจจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ซึ่งตอนนี้มีบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์หลายราย เช่น แสนสิริ LPN ให้ความสนใจแล้ว

ที่มา - ไทยรัฐออนไลน์