IMF เตือนเศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะเจอภาวะเงินฝืด

By: toandthen on Thu, 2014-01-16 10:10

Christine Largarde หัวหน้าของ IMF ได้ออกมาเตือนว่า แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะเริ่มดีขึ้นในปีนี้ แต่ทุกคนควรระวังภาวะเงินฝืด หรือภาวะเงินเฟ้อติดลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยูโรโซน

ภาวะเงินฝืด จะสร้างปัญหาให้กับช่วงเศรษฐกิจเติบโต เพราะว่าราคาสินค้าต่าง ๆ จะลดลง ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปจะชะลอการจับจ่ายใช้สอย เพื่อรอให้ราคาสินค้าต่าง ๆ ลดลงมาอีก ในขณะที่การลงทุนจะลดลง เพราะว่าต้นทุนในการกู้เงินสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน World Bank ได้ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว น่าจะดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างไรก็ตามการเติบโตในปีนี้ยังค่อนข้างอ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ได้ทยอยลดการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบลง

สุดท้ายแล้ว World Bank เชื่อว่าทั่วโลก อัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.2% มากกว่าปีที่แล้วซึ่งโตได้เพียงแค่ 2.4% โดยการเพิ่มขึ้นของตัวเลขนี้จะมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่รวยแล้ว

ที่มา - BBC