อันดับเศรษฐีหุ้นไทย 2556 - หมอปราเสริฐครองแชมป์ปีแรก ส่วนตระกูลจิราธิวัฒน์ล้มแชมป์มาลีนนท์สำเร็จ

By: arjin on Thu, 2013-12-12 13:33

ผลการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยประจำปี 2556 โดยวารสารการเงินธนาคารร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งใช้วิธีวัดมูลค่าหุ้นที่ถือครองประเภทบุคคลธรรมดา ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยประจำปีนี้คือ น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) เจ้าของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยหมอเสริฐถือครองหุ้นรวม 36,596.20 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชกา 18.78% และหุ้นบมจ.โรงพยาบาลนนทเวช (NTV) 0.79% โดยนี่เป็นปีแรกที่หมอเสริฐครองตำแหน่งแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย

ส่วนอันดับที่ 2 เป็นของนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ โดยถือหุ้น BTS 33.93% มูลค่า 34,219.7 ล้านบาท และอันดับ 3 คือนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือครองหุ้น บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) 15,213.39 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 25.84% และบมจ.โมโน เทคโนโลยี (MONO) 11,268.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 71.87% โดยนายพิชญ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งสองบริษัท

ในส่วนของการจัดอันดับตระกูลเศรษฐีหุ้น ปีนี้ตระกูลจิราธิวัฒน์ล้มตระกูลมาลีนนท์ที่เป็นแชมป์เก่า 14 ปีติดต่อกันลงได้ โดยเครือญาติในตระกูล 31 คนถือครองหุ้นรวมกันมูลค่า 66,787.88 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหุ้นบมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) ที่ราคาปรับตัวมากกว่า 100% ในปีที่ผ่านมา

อันดับทั้งหมดดูได้ท้ายข่าวครับ

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

อันดับเศรษฐีหุ้นไทย

 1. น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 36,565.38 ล้านบาท (BGH, NTV)
 2. คีรี กาญจนพาสน์ 34,219.79 ล้านบาท (BTS)
 3. พิชญ์ โพธารามิก 26,481.99 ล้านบาท (JAS, MONO)
 4. อนันต์ อัศวโภคิน 25,740.75 ล้านบาท (LH, MANRIN)
 5. ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 25,453.35 ล้านบาท (PS)
 6. วิชัย ทองแตง 20,129.31 ล้านบาท (BGH, FORTH, NFC, TH)
 7. นิติ โอสถานุเคราะห์ 18,623.77 ล้านบาท (SNP, IRC, CENTEL, TF, MINT, AMARIN, OGC, PR, BIGC, HMPRO, BAT-3K, SE-ED)
 8. วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 11,200.62 ล้านบาท (MINT, CNT)
 9. อรุณี ชาน 10,698.94 ล้านบาท (BIGC, CPN, CPNRF, POST)

อันดับตระกูลเศรษฐีหุ้นไทย

 1. จิราธิวัฒน์ 66,787.88 ล้านบาท (CPN, CENTEL, OFM, POST, BIGC, ROBINS, MALEE ฯลฯ)
 2. มาลีนนท์ 49,122.44 ล้านบาท (BEC, N-PARK, WAVE ฯลฯ)
 3. ปราสาททองโอสถ 42,067.95 ล้านบาท (BGH, NTV, FSS)
 4. กาญจนพาสน์ 41,267.62 ล้านบาท (BLAND, BTS, BTSGIF)
 5. ทองแตง 30,593.06 ล้านบาท (BGH, TH, NFC, FORTH, RPC)