ยอดขายแผ่นเสียงในปี 2012 สูงสุดในรอบ 15 ปี นับตั้งแต่ปี 1997

By: medkung on Tue, 2013-04-09 21:18

จากรายงานของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแผ่นเสียงนานาชาติ (IFPI) ปี 2012 ยอดขายแผ่นเสียงแตะระดับสูงสุดถึง 177 ล้านเหรียญสหรัฐสูงสุดในรอบ 15 ปีนับตั้งแต่ปี 1997

ทางด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆทางรายงานของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแผ่นเสียงนานาชาติได้รายงานว่าทางด้าน CD ยอดขายลดลง 5% ประมาณ 833 ล้านแผ่น จากปี 2011 ยอดขาย CD ขายได้ประมาณ 911 ล้านแผ่น ทางด้านเทปคาสเซตขายได้ 2 ล้านตลับ จากปี 2011 ที่ขายได้ 5 ล้านตลับ

รายได้จากยอดขายทั้งหมดที่เป็นดิจิตอลนั้น 20% นั้นมาจากบริการฟังเพลงออนไลน์ โดยทางด้านบริการฟังเพลงออนไลน์รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 14% จากปี 2011

ส่วนรายงานด้านอื่นๆดูได้จากที่มาครับ

ที่มา: Music Week (1), Music Week (2), FACT Magazine