Samoa Air คิดค่าโดยสารตามน้ำหนักผู้โดยสาร

By: lew on Thu, 2013-04-04 02:02
Tags: 

สายการบินราคาประหยัดยุคใหม่อาจจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงด้วยการไม่แถมระวางบรรทุกสัมภาระ ทำให้ผู้โดยสารยุคใหม่เรียนรู้จะถือกระเป๋าาหนักเพียงไม่เกิน 7 กิโลกรัมขึ้นเครื่อง แต่สายการบิน Samoa Air กำลังผลักดันมาตรฐานใหม่ด้วยการคิดค่าโดยสารตามน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม

Samoa Air เป็นสายการบินที่ใช้เครื่องบินเล็กเพียงสี่ที่นั่ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะไวต่อน้ำหนักของผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งที่น้ำหนักตัวมากกว่าปกติ ส่วนทางซีอีโอของ Somoa Air ระบุว่าการคิดค่าโดยสารแบบนี้เป็นธรรมกับผู้โดยสารทั้งหมดมากกว่าแบบเดิม และสนับสนุนการรักษาสุขภาพของผู้โดยสารด้วย

ที่มา - Gizmag

2 Comments