กูเกิลเป็นบริษัทด้านไอทีที่กองทุนรวมในอเมริกาถือหุ้นมากที่สุด

By: arjin on Fri, 2013-03-08 09:45

รายงานล่าสุดของ Citigroup ที่จัดอันดับหุ้นบริษัทที่กองทุนรวมในอเมริกามีการถือครองมากที่สุด พบว่ากูเกิลติด 50 อันดับแรกของบริษัทยอดนิยมของกองทุนรวมแล้ว โดยใช้ตัวเลขการถือครองหุ้น ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปี 2012

ปัจจุบันหุ้นของกูเกิลมีการซื้อขายกันที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ หรือ PE Ratio 25 เท่า ขณะที่เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างแอปเปิลกลับมีการซื้อขายกันที่ PE 10 เท่า ถือเป็นส่วนต่างมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2005

ที่มา: Bloomberg