สิงคโปร์เตรียมสร้างเทอร์มินอลที่สี่ในสนามบินชางฮี

By: lew on Fri, 2013-02-08 22:20

ปริมาณผู้โดยสารของสนามบินชางฮีกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความนิยมของสายการบินต้นทุนต่ำทำให้ทางสิงคโปร์เตรียมสร้างเทอร์มินอลที่สี่ หลังจากปีที่แล้วได้ปิดตัวเทอร์มินอลสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ (Budget Terminal) ไปก่อนแล้ว

เทอร์มินอลสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำเดิมนั้นมีกำลังรองรับผู้โดยสารเพียง 4.6 ล้านคนต่อปีและยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นร้านค้า การสร้างเทอร์มินอลที่สี่เข้ามาแทนที่จะทำให้สนามบินชางฮีมีกำลังรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 82 ล้านคน และแม้ว่าจะทำมาเพื่อรองรับสายการบินต้นทุนต่ำ แต่ตัวเทอร์มินอลต่างกับเทอร์มินอลอื่นๆ คือเน้นการรองรับเครือบินโดยสายลำตัวเครื่องแคบเท่านั้น ทำให้สายการบินทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการได้เหมือนกัน

มูลค่าโครงการนี้คือ 600 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 15,000 ล้านบาท กำหนดการเสร็จปี 2017

หวังว่าเทอร์มินอลที่สองของสุวรรณภูมิจะเสร็จใกล้ๆ กัน

ที่มา - The Miami Herald